Služby HP Care

Dosahujte vysoké pracovné nasadenie – vždy a všade.

Vašu organizáciu poháňajú technológie. A tie nikto neochráni lepšie ako HP. Podpora HP vás ochráni vždy a všade prostredníctvom servisu na mieste, sledovania a obnovy a ďalších služieb.

Kontaktujte nás

Váš globálny strážca

 

Úrovne služieb a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína od dátumu zakúpenia hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.


Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.