Služby konfigurácie

Predstavte si, že vaši zamestnanci vybalia počítač a môžu sa ihneď pustiť do práce.

Služby konfigurácie HP dokážu ušetriť podniku čas a zvýšiť jeho produktivitu prostredníctvom inštalácie vlastných obrazov systému, úpravy výrobných nastavení podľa vašich IT potrieb a označenie zariadení.

82 % spoločností zaznamenáva významné časové úspory v dôsledku využívania doplnkových služieb konfigurácie počítačov.1

Kontaktujte nás

Začnite inteligentne

Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.


Služby konfigurácie HP sa musia objednať v čase zakúpenia hardvéru.

* Služba HP Custom Logo je dostupná iba na americkom kontinente, v Číne a Kórei.

1. Gaining Efficiency and Reducing Costs by Using Add-On Services for Enterprise Peripheral Devices, InfoTrends, december 2013.