Služby nasadenia

Ak nie ste špecialistami na nasadzovanie technológií, nechajte to na nás.

Inštalácia a nasadenie celej škály hardvéru môže byť pre veľký podnik vyčerpávajúce – pokiaľ to nenecháte na HP. Postaráme sa o všetko od logistiky po inštaláciu, migráciu dát a dátovo bezpečné vyraďovanie starých zariadení1. Vy a vaši IT zamestnanci sa tak môžete zamerať na to, aby ste svoje technologické nástroje využívali na maximum.

Kontaktujte nás

Od doručenia po bezpečné vyradenie

Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.

1. Dostupnosť programu je rôzna. Ďalšie informácie nájdete na stránke hp.com/recycle.