DISCOVER AND DESIGN

Služby HP Discover and Design poskytujú širokú škálu možností od konzultácií po hodnotenie a služby navrhovania. Vďaka tomu budete môcť prijímať najlepšie rozhodnutia v oblasti IT a správne do IT aj investovať.

KONTAKTUJTE NÁS

SLUŽBA HODNOTENIA A VYTVÁRANIA STRATÉGIÍ HP PRE WINDOWS 10

Na maximalizáciu efektu migrácie na Windows 10 HP ponúka službu hodnotenia a vytvárania stratégií pre Windows 10.Táto služba automatizuje zhromažďovanie podrobností o vašom aktuálnom prostredí, aby sa mohla vyhodnotiť pripravenosť vašej organizácie na prechod na Windows 10.

STIAHNUŤ PRODUKTOVÝ LIST

SLUŽBA HP VYTVORENIA ARCHITEKTÚRY, ZOSTAVENIA A AKTUALIZOVANIA OBRAZU POČÍTAČA

Zjednodušte si migráciu na Windows 10. Experti HP zorganizujú priamo na pracovisku seminár. Potom vytvoria architektúru, zostavia a otestujú obraz systému alebo riešenie nasadenia a v prípade potreby aj vykonajú aktualizáciu1. Funkcie služby zahŕňajú:

  • 1. Služba sa dá objednať so službou aktualizácie alebo bez nej.