MINIMALIZÁCIA PROBLÉMOV

UVOĽNENIE ZDROJOV

ZJEDNODUŠENIE MIGRÁCIE

1. Úrovne služieb a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od zemepisnej polohy. Poskytovanie služby začína dátumom zakúpenia hardvéru. Platia určité obmedzenia. Viac na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP Limited Warranty poskytnutou s vaším produktom HP.