Služby HP

Dnes potrebuje každý podnik technologického partnera. Tým vaším môžu byť Služby HP.

Kontaktujte nás

Široká škála riešení spravovaných služieb šitá na mieru vášho podnikania

Služby HP zabezpečia všetko od opravy zariadení po obnovenie kritických podnikových dát – a to na celom svete a nepretržite. Objavte množstvo spôsobov, akým môžu naše služby pomáhať pri ochrane investícií a riešení podnikových problémov, a sústreďte sa na inováciu podniku.

Naši zákazníci to vyjadria najlepšie

Keby som nemal služby konfigurácie HP, musel by som využívať konzultanta z externej spoločnosti, ktorý by ma stál okolo 500 EUR denne.
Ivan Hislaire, správca klientskych systémov, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$

Úrovne služieb a čas odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od geografickej polohy. Poskytovanie služby sa začína od dátumu zakúpenia hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.

1. Cez telefón, samoobslužný servis, webové žiadosti, e-mail a chat.

Služby HP podliehajú príslušným zmluvným podmienkam služieb HP, ktoré boli poskytnuté alebo oznámené zákazníkovi pri kúpe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP poskytnutou s vaším produktom HP.