SLUŽBY OBNOVY HP

Bezpečne obnovíme alebo zrecyklujeme vaše vyradené zariadenia.

Chráňte svoje podnikové a osobné dáta s našimi bezpečnostnými službami pre produkty po skončení životnosti a pripravte sa na obnovu technológií, ktoré podporujú udržateľnosť životného prostredia.

1. Trhová hodnota sa odhaduje na základe veku a stavu zariadenia. Niektoré zariadenia nemusia mať zostatkovú hodnotu. V takom prípade budú zodpovedne zrecyklované.

2. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. V súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi môžu zákazníkovi vzniknúť dodatočné zákonné práva. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom dotknuté zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktorú zákazník získava pri kúpe produktu HP.