Odolnosť na úrovni hardvéru

Počítače HP Elite obsahujú hardvérovo vynucované funkcie zabezpečenia a vrstvy ochrany na každej úrovni operačného systému aj nad jeho rámec, aby proaktívne zabraňovali hrozbám a v prípade narušenia bezpečnosti rýchlo obnovili zabezpečenie.

Odolnosť na úrovni hardvéru

Počítače HP Elite obsahujú hardvérovo vynucované funkcie zabezpečenia a vrstvy ochrany na každej úrovni operačného systému aj nad jeho rámec, aby proaktívne zabraňovali hrozbám a v prípade narušenia bezpečnosti rýchlo obnovili zabezpečenie.

Riešenia zabezpečenia HP

Špičkové riešenia izolovania, monitorovania a proaktívnej správy na zabezpečenie podnikov každej veľkosti.

Inteligentná obrana proti hrozbám

Počítače HP Elite vám pomôžu byť o krok pred hrozbami, útokmi hakerov či útokmi všeobecne vďaka najlepšej inteligencii vo svojej triede – umelej i ľudskej.

Zdroje o zabezpečení

Zistite, ako zabezpečenie HP pomáha posilňovať vaše zabezpečenie, zabraňovať útokom a predchádzať negatívnemu vplyvu na váš podnik.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Spoznajte produkty HP Secure

Technológia stvorená na prácu aj na život.

Buďte vždy informovaní o najnovších trendoch v odvetví, bezpečnostných tipoch, produktoch a službách spoločnosti HP a mnohých ďalších veciach! Vyplňte formulár a zaregistrujte sa na odber.


Odoslaním tohto formulára vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť HP vás bude e-mailom kontaktovať s prispôsobenými ponukami, aktualizáciami podpory a novinkami o akciách tak, ako je uvádza Vyhlásenie spoločnosti HP o ochrane osobných údajov. Získajte informácie o tom, ako možno nástroje na automatické zhromažďovanie dát využiť na pokrytie vašich špecifických potrieb.

Intel, logo Intel, Intel Core, Intel vPro, Core Inside a vPro Inside sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a/alebo ďalších krajinách.

USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

1. Tvrdenie o najbezpečnejších počítačoch na svete je založené na jedinečných a komplexných bezplatných funkciách zabezpečenia od spoločnosti HP v počítačoch HP Elite s procesormi Intel® 7. generácie alebo novšími, integrovanou grafickou kartou Intel® a Intel® WLAN a na porovnaní s dodávateľmi s ročným predajom viac než 1 milión kusov k novembru 2016.

2. Kamera HP Privacy je k dispozícii iba na počítačoch vybavených kamerami HD alebo IR a musí sa nainštalovať vo výrobe.

3. Predáva sa samostatne alebo ako voliteľná funkcia na vybraných platformách.

4. Integrovaný bezpečnostný filter HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe a je určená na používanie v orientácii na šírku.

5. HP Sure Sense vyžaduje systém Windows 10. Informácie o dostupnosti nájdete v špecifikáciách produktu.

6. Funkcia HP Sure Click je k dispozícii vo väčšine počítačov HP a podporuje prehliadače Microsoft® Internet Explorer, Google Chrome a Chromium™. Podporované prílohy zahŕňajú súbory Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a PDF v režime len na čítane, ak je nainštalovaný Microsoft Office alebo Adobe Acrobat.

7. Riešenie HP Sure Start Gen5 je dostupné vo vybraných počítačoch HP vybavených procesormi Intel. Informácie o dostupnosti nájdete v špecifikáciách produktu.

8. Riešenie HP Sure Run je dostupné v produktoch HP Elite vybavených procesormi Intel® alebo AMD® 8. generácie.

9. HP Sure Recover Gen2: Informácie o dostupnosti nájdete v špecifikáciách produktu. Vyžaduje sa otvorené káblové sieťové pripojenie. Nie je k dispozícii na platformách s viacerými internými úložnými diskami. Pred použitím riešenia HP Sure Recover je potrebné zálohovať dôležité súbory, dáta, fotografie, videá a ďalší obsah, aby sa predišlo strate dát. Funkcia HP Sure Recover (Gen1) nepodporuje platformy s pamäťou Intel® Optane™.

10. HP Proactive Security sa predáva samostatne. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP Limited Warranty poskytnutou s vaším produktom HP. Systémové požiadavky na HP Proactive Security sú nasledujúce: zariadenia zákazníka od viacerých dodávateľov používajúce Windows 10 vo verzii 1703 alebo novšej s minimálne 8 GB pamäte RAM a 6 GB voľného miesta na pevnom disku na nainštalovanie softvérového klienta. HP Proactive Security vyžaduje technológiu HP TechPulse, ktorá je súčasťou každého plánu HP DaaS alebo HP Proactive Management.

11. Servisní experti sú k dispozícii len v rámci plánu Proactive Security Enhanced. Vyžaduje sa voliteľná služba HP DaaS Proactive Security, ktorá sa predáva samostatne. Plány HP DaaS a/alebo plány zahrnutých komponentov sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo autorizovaného partnera služby HP DaaS. Ak chcete získať presné informácie týkajúce sa vašej krajiny, obráťte sa na miestneho zástupcu spoločnosti HP alebo autorizovaného partnera služby DaaS. Na služby HP sa vzťahujú platné obchodné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Podľa príslušných miestnych zákonov môže mať zákazník ďalšie zákonné práva, ktoré nie sú nijako ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP Limited Warranty poskytnutou s vaším produktom HP.

12. Na základe internej analýzy spoločnosti HP zameranej na zabezpečenie izoláciou, ktoré ponúkajú spravované služby a SaaS vrátane nasadenia a konfigurácie, zabezpečovania súladu a analýzy malvérových hrozieb. Najpokrokovejšia na základe izolácie virtuálneho zariadenia vynútenej hardvérom s izoláciou individuálnych okien prehliadača a aplikácií k marcu 2019.

13. HP Manageability Integration Kit je možné stiahnuť na adrese http://www.hp.com/go/clientmanagement.

14. Tvrdenie vychádza z porovnania jedinečných a komplexných bezplatných funkcií zabezpečenia od spoločnosti HP v pracovných staniciach HP s procesormi Intel® Core™ 7. generácie alebo novšími a z porovnania s dodávateľmi s ročným predajom viac než 1 milión kusov k januáru 2017.

15. Na základe prieskumu spoločnosti HP o funkciách zabezpečenia v konkurenčných tlačiarňach danej triedy vykonaného v roku 2017. Len spoločnosť HP ponúka kombináciu funkcií zabezpečenia, ktoré dokážu monitorovať, zistiť a automaticky zastaviť útok a pri následnom reštarte samostatne obnoviť integritu softvéru. Zoznam tlačiarní nájdete na stránke www.hp.com/go/printersecurityclaims.

16. Vyhlásenie týkajúce sa médií:
• Zdroj 1: Weber et al. In: American Journal of Infection Control. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4861135/#OFV208C14  External link
• Zdroj 2: Imprivata. Dostupné na: https://www.imprivata.com/enterprise-sso  External link
• Zdroj 3: https://www.hipaajournal.com/ponemon-institute-publishes-2016-cost-data-breach-study-3470/  External link
• Spotrebiteľský prieskum o digitálnom zdraví za rok 2018 (Accenture). Dostupné na: https://www.beckershospitalreview.com/telehealth/1-in-4-patients-used-virtual-health-services-last-year-6-things-to-know.html  External link
• Statický banner: Vlastný výskum HP, jún 2017
• Windows 10: Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach alebo verziách systému Windows. Na plné využitie funkcií systému Windows môžu systémy vyžadovať inovovaný alebo samostatne zakúpený hardvér, ovládače alebo softvér. Aktualizácia systému Windows 10 prebieha automaticky a je vždy povolená. Poskytovateľ internetových služieb si môže účtovať poplatky a na aktualizácie sa časom môžu vzťahovať ďalšie požiadavky. Ďalšie informácie: http://www.windows.com  External link

Príbeh hakera Mafia Boy: Ako sa zlomyseľný haker zmenil na etického hakera a ako v súčasnosti zabezpečiť koncové zariadenia

Bývalý počítačový haker Michael Calce (známy aj ako Mafia Boy), z ktorého sa stal bezpečnostný expert, v tomto rozhovore vysvetľuje, ako znížiť bezpečnostné riziká.