t540 Thin Client Bundle

#1X6E8AA

Jednoduché a zabezpečené riešenie virtuálnej pracovnej plochy.

  • HP ThinPro
  • 16 GB eMMC
  • Citrix® HDX; Citrix® ICA; VMware Horizon® View™ cez protokol RDP/PCoIP a Blast Extreme; Remote Desktop Services Remote FX (RFX), RDP

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

t540 Thin Client Bundle

#1X6E8AA

Jednoduché a zabezpečené riešenie virtuálnej pracovnej plochy.

  • HP ThinPro
  • 16 GB eMMC
  • Citrix® HDX; Citrix® ICA; VMware Horizon® View™ cez protokol RDP/PCoIP a Blast Extreme; Remote Desktop Services Remote FX (RFX), RDP

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Preneste zariadenia do cloudu pomocou tenkého klienta HP t540. Podporte svoje požiadavky v oblasti výpočtovej techniky všestrannými konfiguráciami a zabezpečením na úrovni súčastí.

Funkcie

Pripravený plniť potreby vašej organizácie v oblasti IT.

Robustné zabezpečenie.

Okamžitý prístup do cloudu. Efektívna využiteľnosť.

Špecifikácie

Operačný systém
Podporovaný prehliadací program
Pamäť, štandardne
Poznámky k štandardnej pamäte
Popis pevného disku
Grafika
protokoly
Sieťové rozhranie
Porty

[1] Hardvér na montáž nie je súčasťou dodávky a predáva sa samostatne.

[2] Možnosti portov sa musia nakonfigurovať v čase kúpy.

[4] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.

[5] Na zobrazenie obrazu v rozlíšení 4K je potrebný obsah s rozlíšením 4K. Displeje sa predávajú samostatne a nie sú súčasťou dodávky.

[1] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.

[2] Čipová súprava grafickej karty využíva časť celkovej systémovej pamäte (RAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená na zobrazenie grafiky nie je k dispozícii na ďalšie použitie inými programami.

[3] Voliteľná alebo doplnková funkcia.

[4] Vyžaduje sa bezdrôtový prístupový bod a služba pripojenia na internet (predávajú sa samostatne). Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená. Parametre siete Wi-Fi 6 (802.11ax WLAN) sú len orientačné a nie sú konečné. Ak sa budú konečné parametre odlišovať od orientačných parametrov, môže to ovplyvniť schopnosť prenosného počítača komunikovať s inými zariadeniami WLAN v sieti 802.11ax. K dispozícii len v krajinách, v ktorých je podporovaný štandard 802.11ax.

[5] Softvér závisí od nainštalovaného operačného systému. Podrobnosti nájdete v stručných špecifikáciách tohto produktu.

[6] Registrácia EPEAT® v príslušných prípadoch. Registrácia EPEAT sa líši podľa krajiny. Stav registrácie v jednotlivých krajinách nájdete na stránke www.epeat.net.

[7] Maximálny výkon pri pretaktovaní sa líši v závislosti od hardvéru, softvéru a celkovej konfigurácie systému.