Tenký klient HP t740

#6TV52EA

Tenký klient zostavený na riadenie náročných pracovných tokov

  • Windows 10 IoT Enterprise pre tenkých klientov 64
  • 32 GB pamäte flash M.2
  • Citrix® HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ cez protokol RDP/PCoIP a Blast Extreme

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Tenký klient HP t740

#6TV52EA

Tenký klient zostavený na riadenie náročných pracovných tokov

  • Windows 10 IoT Enterprise pre tenkých klientov 64
  • 32 GB pamäte flash M.2
  • Citrix® HDX; Microsoft RFX/RDP; VMware Horizon® View™ cez protokol RDP/PCoIP a Blast Extreme

Obrázok produktu sa môže líšiť od reality

Popis

Zabezpečte s tenkým klientom HP t740, naším najvýkonnejším stolným tenkým klientom podporujúcim až šesť 4K displejov, vysoký výkon pre graficky náročné výpočtové prostredia.[1]

Funkcie

Výnimočný výkon

Razte si cestu náročnými grafickými úlohami a bezproblémovo spolupracujte vďaka mimoriadne výkonnému procesoru AMD Ryzen™ Embedded V1756B[2] a vysokorýchlostnej, pohotovej systémovej pamäti. Bez problémov vykresľujte obsah s podporou až šiestich displejov UHD/4K.[1]

Robustné zabezpečenie

Šifrujte údaje, chráňte firmvér a zabráňte prístupu pomocou prirodzene zabezpečeného tenkého klienta, ktorý používa funkciu AMD Memory Guard, zabudovaný operačný systém a komponent NIST SP800-193.

Zostavený podľa požiadaviek, zostavený pre vás.

Získajte tenký klient optimalizovaný pre vaše jedinečné obchodné potreby pomocou konfigurovateľného slotu PCIe.

Špecifikácie

Operačný systém
Okolitý
Podporovaný prehliadací program
Pamäť, štandardne
Poznámky k štandardnej pamäte
Popis pevného disku
Grafika
protokoly
Sieťové rozhranie

[1] Káble a displeje DisplayPort™ sa predávajú samostatne. Tenký klient HP t740 musí byť nakonfigurovaný s voliteľnou grafickou kartou AMD Radeon™ E9173 PCI Express, aby podporoval viac ako štyri displeje.

[2] Viacjadrová architektúra pomáha zvýšiť výkon niektorých softvérových produktov. Nemusí byť prínosom pre všetkých používateľov ani všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie produktov spoločnosti AMD nevyjadruje taktovaciu frekvenciu.

AMD a Radeon sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ a logo DisplayPort™ sú ochranné známky združenia Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a ďalších krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka združenia Wi-Fi Alliance®.

[3] Klávesnica a sieťový adaptér sa predávajú samostatne alebo ako konfigurovateľný doplnok v čase nákupu.

[1] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zvýšenie výkonu niektorých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a od konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti AMD neoznačuje taktovaciu frekvenciu.

[2] V prípade úložných zariadení 1 GB = 1 miliarda bajtov. 1 TB = 1 bilión bajtov.

[3] Grafická súprava čipov využíva časť celkovej systémovej pamäte (RAM) na zobrazenie grafiky. Systémová pamäť vyhradená pre grafiku nie je k dispozícii na využitie inými programami.

[4] Voliteľná alebo doplnková funkcia.

[5] Bezdrôtové karty sú voliteľné alebo doplnkové prvky a vyžadujú samostatne zakúpený bezdrôtový prístupový bod a službu pripojenia na internet. Dostupnosť verejných bezdrôtových prístupových bodov je obmedzená.

[6] Softvér závisí od nainštalovaného operačného systému. Podrobnosti nájdete v stručných špecifikáciách tohto produktu.

[7] Na základe registrácie US EPEAT® v súlade s normou IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.epeat.net.

[8] Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nie sú vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov. Náhradné diely zakúpené po dodaní nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.