Tenký klient HP t630 Funkcie
Navrhnutý tak, aby prekračoval očakávania
Zotrite rozdiely vďaka širokým možnostiam pripojenia
Softvér plný skvelých funkcií bez zbytočných príplatkov
Podpora starších aj budúcich periférnych zariadení
Vyššia úroveň zabezpečenia
Profesionálna spolupráca
Pripojenie ku každému typu siete
Pripravte sa na produktivitu priamo v prehliadači
Pridajte si svoj obľúbený OS

Vyberte si známy a spoľahlivý systém Windows® alebo Linux® a spárujte ho s vlastnými softvérovými riešeniami.

[1] Technológia viacerých jadier je navrhnutá na zlepšenie výkonu určitých softvérových produktov. Táto technológia nemusí byť prínosom pre všetkých zákazníkov ani pre všetky softvérové aplikácie. Výkon a taktovacia frekvencia sa líšia v závislosti od pracovného zaťaženia aplikácie a vašej konfigurácie hardvéru a softvéru. Číselné označenie spoločnosti Intel neoznačuje mieru výkonnosti.

[2] Voliteľné funkcie sa predávajú samostatne alebo ako prídavné funkcie.

[3] Softvér HP True Graphics vyžaduje tenký klient HP s operačným systémom HP ThinPro 5.0 alebo novším (kombinácia s operačným systémom HP Smart Zero Core začína verziou v5.0), technológiou procesora AMD a infraštruktúrou virtuálnej pracovnej plochy Citrix® – XenApp® alebo XenDesktop® v7.0 alebo novšou verziou, prípadne WES 7E (32-bitová verzia)/Windows 10 IoT s prijímačom Citrix® 4.4 a infraštruktúrou virtuálnej pracovnej plochy Citrix® – XenApp® alebo XenDesktop® v7.0 alebo novšou verziou. Softvér HP True Graphics je predinštalovaný v operačnom systéme od verzie HP ThinPro 5.2. Presné informácie o kompatibilite nájdete v stručných špecifikáciách produktu.

[4] Rozhranie HP Easy Shell je v súčasnosti dostupné na tenkých klientoch HP s operačným systémom Windows Embedded.

[5] Služby Office 365 sa predávajú samostatne. Na prístup ku cloudu a aplikáciám sa vyžaduje služba pripojenia na internet, ktorá sa predáva samostatne.

[6] Externé napájacie zdroje, napájacie káble, káble a periférne zariadenia nemajú nízky obsah halogenidov. Náhradné diely dodané po nákupe nemusia byť vyrobené z materiálov s nízkym obsahom halogenidov.

[7] Služby HP Care Pack sa predávajú samostatne. Úrovne a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Služba sa začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Podrobnosti nájdete na stránke www.hp.com/go/cpc. Na služby HP sa vzťahujú platné zmluvné podmienky služieb HP, ktoré boli zákazníkovi poskytnuté alebo s ktorými bol oboznámený pri nákupe. Zákazník môže mať dodatočné zákonné práva v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi. Takéto práva nie sú žiadnym spôsobom ovplyvnené zmluvnými podmienkami služieb HP ani obmedzenou zárukou HP, ktoré zákazník získava pri kúpe produktu HP.