• Banner Windows 10 Pro
  • Banner Windows 10 Pro

STOLNÉ POČÍTAČE Z

NAJVÝKONNEJŠIE POČÍTAČE HP

Zistite, ako vám výnimočný výkon pracovných staníc HP1 s najlepším zabezpečením pomôže naplniť vašu víziu.

VYTVORENÉ PRE NAJNÁROČNEJŠIE
SOFTVÉROVÉ APLIKÁCIE

Vyberte si tú správnu pracovnú stanicu pre svoj profesionálny softvér.

NÁJDITE SI PRACOVNÚ STANICU

ODVETVIA A PARTNERI

Spolupracujeme so softvérovými a hardvérovými partnermi po celom svete s cieľom optimalizovať naše technológie tak,
aby ste získali ten najlepší výkon a prostredie s aplikáciami, ktoré používate každý deň.

1. Na základe internej analýzy pôvodných cenníkových cien výrobcov stolných počítačov certifikovaných nezávislými dodávateľmi softvéru a počítača HP EliteDesk 705 Workstation Edition s voliteľnou grafickou kartou WX3100 k septembru 2018 realizovanej spoločnosťou HP.

2. Na základe internej analýzy pôvodných cenníkových cien výrobcov stolných počítačov certifikovaných nezávislými dodávateľmi softvéru a počítača HP EliteDesk 800 Workstation Edition s voliteľnou grafickou kartou P400 k júlu 2018 realizovanej spoločnosťou HP.

3. Na základe internej analýzy miniatúrnych pracovných staníc certifikovaných nezávislými dodávateľmi softvéru k júlu 2018 vykonanej spoločnosťou HP a výkonu na základe maximálneho dostupného procesora, grafiky a pamäte.

4. Na základe internej analýzy miniatúrnych staníc formátu small form factor certifikovaných nezávislými dodávateľmi softvéru k júlu 2018 vykonanej spoločnosťou HP a výkonu na základe maximálneho dostupného procesora, grafiky a pamäte.

5. Na základe internej analýzy základných vežových pracovných staníc certifikovaných nezávislými dodávateľmi softvéru k júlu 2018 vykonanej spoločnosťou HP a výkonu na základe maximálneho dostupného procesora, grafiky a pamäte.

6. Údaje vychádzajú z porovnania stolných pracovných staníc k 14. júnu 2017 a výkonu na základe maximálneho dostupného procesora, grafiky, pamäte a zdroja napájania.


© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby HP, sú záruky výslovne uvedené v záručných dokumentoch, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.

Microsoft, Windows a logo Windows sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.