PREDSTAVUJEME
Z OD HP

INOVÁCIE Z

Inováciu máme v krvi. Jedinou úlohou našich inžinierov je predvídať vaše potreby ešte predtým, než vám napadnú, a prinášať inovácie, ktoré nedostanete na iných pracovných staniciach.

VÝNIMOČNÁ SPOĽAHLIVOSŤ

Každý komponent produktov Z do poslednej skrutky je dôkladne testovaný, výsledkom čoho je až 368 000 hodín testovania.

 

VÝKON NA PLNÝ PLYN

Rovnaký procesor a grafická karta? To neznamená aj rovnaký výkon.

 

NAJLEPŠIE ZABEZPEČENÉ PRODUKTY OD HP2

Zabezpečenie pracovných staníc. Hrozby číhajú všade. Chráňte svoje dáta a súkromie.

 

SOFTVÉR HP REMOTE GRAPHICS

Váš systém to nezvláda? Pripojte ho k pracovnej stanici Z.

 

CERTIFIKOVANÉ GRAFICKÉ KARTY

Seriózne projekty vyžadujú profesionálnu grafiku.

 

ZOBRAZIŤ Z V AKCII

1. Testovanie MIL-STD 810G sa líši v závislosti od produktu a jeho cieľom nie je preukázať vhodnosť na splnenie požiadaviek pre zmluvy s Ministerstvom obrany Spojených štátov ani na vojenské použitie. Výsledky testovania nie sú zárukou budúceho výkonu v podmienkach podobných daným testom. Na krytie opráv po poškodení v podmienkach zhodných s testovacími podľa MIL STD alebo pri akomkoľvek neúmyselnom poškodení sa vyžaduje voliteľná služba HP Accidental Damage Protection Care Pack.

2. Vyhlásenie je založené na jedinečných a komplexných bezplatných funkciách zabezpečenia od HP v stolných a mobilných pracovných staniciach s procesormi Intel® 7. a novšej generácie k júlu 2018 pre stolné pracovné stanice HP a k januáru 2017 pre mobilné pracovné stanice.

3. Integrovaný bezpečnostný filter obrazovky HP Sure View je voliteľná funkcia, ktorú je potrebné nakonfigurovať pri nákupe a funguje v orientácii na šírku.

4. Na základe mobilných pracovných staníc dostupných na trhu k 25. januáru 2018 s fyzicky integrovaným hardvérovým bezpečnostným filtrom. K dispozícii len na vybraných mobilných pracovných staniciach HP.

5. Riešenie HP Sure Start Gen4 je dostupné v produktoch HP Elite a HP Workstation s procesormi Intel® alebo AMD 8. generácie (okrem ZBook 15v).

6. Voliteľná funkcia.

7. Grafické karty NVIDIA sú voliteľnou alebo prídavnou funkciou, ktorá sa predáva len s vybranými modelmi.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby HP, sú záruky výslovne uvedené v záručných dokumentoch dodaných spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.