DISPLEJE Z

NAJVÝKONNEJŠIE DISPLEJE HP

Budúcnosť sa najlepšie tvorí, keď ju vidíte.
Pre vizionárskych profesionálov, pre ktorých je kvalita farieb nevyhnutnosťou.

VYSOKOVÝKONNÝ DISPLEJ SI ZASLÚŽI VÝKONNÚ PRACOVNÚ STANICU HP Z.

Všetky displeje HP Z, ktoré sú navrhnuté na prácu vedľa seba na poskytovanie vynikajúceho výkonu, sú testované z hľadiska kompatibility s pracovnými stanicami HP Z, aby sa zaručila dokonalá spoľahlivosť.

1. Za vývoj profesionálneho displeja HP DreamColor LP2480zx získali John Frederick, Bob Myers, Karle Rasche a Tom Lianza cenu za vedecký a technický prínos Akadémie filmových umení a vied za rok 2015. Tento cenovo výhodný displej ponúka stabilnú a širokú škálu farieb a dokáže sa prispôsobiť potrebám štúdií na animáciu a vizuálne efekty.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Uvedené informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby HP, sú záruky výslovne uvedené v záručných dokumentoch dodaných spolu s produktami a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani redakčné chyby či vynechané informácie v tomto dokumente.