แบนเนอร์หลัก
ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 01
ลิงก์จากลายน้ำดิจิทัล HP

มีรหัสที่มองไม่เห็นพิมพ์อยู่ทั่วผลงานศิลปะ

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 02
Microtext

HP SmartStream Designer ช่วยให้สามารถพิมพ์ตัวอักษร Microtext ได้เล็กสุดถึง 0.7pt

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 03
บาร์โค้ด Micro 2D

เล็กกว่าบาร์โค้ดมาตรฐานถึงสี่เท่า จนแทบจะไม่เกะดะในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปลั๊กอินของ HP SmartStream Designer

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 04
Guilloché

เพิ่มระดับการป้องกันเมื่อใช้งานร่วมกับคิวอาร์โค้ด Guilloché เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก หากปราศจากส่วนพรี-รีปรินท์ที่ผ่านการแก้ไขด้วยโปรแกรมออกแบบที่ได้เพิ่มเข้ามา

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 05
ซ่อนการเรียกใช้ซีเรียล

ด้วยหมึกล่องหนสีเหลืองหรือน้ำเงินของ HP Indigo ElectroInk จึงทำให้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อส่องด้วยแสง UV เท่านั้น

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 06
หมึกที่ต้องใช้อุปกรณ์จึงจะอ่านข้อมูลได้ของ Sherlox™ (Taggant)

หมึกล่องหนที่จะมองเห็นได้เฉพาะผู้อ่านที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 07
ซ่อนการเรียกใช้ซีเรียล

ด้วยหมึกอินฟราเรดที่ต้องใช้เครื่องอ่าน RainbowSecure™

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 08
ลิงก์จาก HP Secure Marks

ขณะทำสำเนา ภาพที่ซ่อนอยู่ในคิวอาร์โค้ด จะไม่ถูกย้ายตามไปด้วย

แบนเนอร์หลัก
ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 01
ลิงก์จากลายน้ำดิจิทัล HP

มีรหัสที่มองไม่เห็นพิมพ์อยู่ทั่วผลงานศิลปะ

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 02
Microtext

HP SmartStream Designer ช่วยให้สามารถพิมพ์ตัวอักษร Microtext ได้เล็กสุดถึง 0.7pt

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 03
บาร์โค้ด Micro 2D

เล็กกว่าบาร์โค้ดมาตรฐานถึงสี่เท่า จนแทบจะไม่เกะดะในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ปลั๊กอินของ HP SmartStream Designer

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 04
Guilloché

เพิ่มระดับการป้องกันเมื่อใช้งานร่วมกับคิวอาร์โค้ด Guilloché เป็นสิ่งที่ลอกเลียนแบบได้ยาก หากปราศจากส่วนพรี-รีปรินท์ที่ผ่านการแก้ไขด้วยโปรแกรมออกแบบที่ได้เพิ่มเข้ามา

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 05
ซ่อนการเรียกใช้ซีเรียล

ด้วยหมึกล่องหนสีเหลืองหรือน้ำเงินของ HP Indigo ElectroInk จึงทำให้สามารถมองเห็นได้เฉพาะเมื่อส่องด้วยแสง UV เท่านั้น

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 06
หมึกที่ต้องใช้อุปกรณ์จึงจะอ่านข้อมูลได้ของ Sherlox™ (Taggant)

หมึกล่องหนที่จะมองเห็นได้เฉพาะผู้อ่านที่กำหนดไว้เท่านั้น

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 07
ซ่อนการเรียกใช้ซีเรียล

ด้วยหมึกอินฟราเรดที่ต้องใช้เครื่องอ่าน RainbowSecure™

ภาพคำอธิบายเครื่องมือ 08
ลิงก์จาก HP Secure Marks

ขณะทำสำเนา ภาพที่ซ่อนอยู่ในคิวอาร์โค้ด จะไม่ถูกย้ายตามไปด้วย

 
 
  ดูรายการชิ้นส่วนที่ไม่ครอบคลุมของ HP Indigo ได้ ที่นี่