1เนื่องจากแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมที่ส่งออกเมื่อวันที่ 15/04/2019 ที่เป็นแบบระบบสองจอ ซึ่งเป็นแล็ปท็อปที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเล่นเกมโดยเฉพาะ แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมที่กำหนดต้องเป็นแล็ปท็อปที่มาพร้อมกับ Nvidia GTX 1060 หรือ Nvidia RTX หรือ AMD R9 หรือ AMD RX470 หรือสูงกว่านี้ก็ได้ แต่จะไม่รวมแล็ปท็อปที่สามารถถอดออกจากกันได้
2 การทดสอบระดับการพิมพ์ขาวดำและสี (สีฟ้า/สีชมพู/สีเหลือง) โดยเฉลี่ยต่อขวด ผลลัพธ์อ้างอิงตามระเบียบวิธีของ HP และการพิมพ์อย่างต่อเนื่องของหน้าทดสอบตาม ISO/IEC 24712 ไม่ได้ยึดตามกระบวนการทดสอบตาม ISO/IEC 24711 จำเป็นต้องใช้ขวดหมึกสีดำเพิ่มอีกหนึ่งขวดเพื่อพิมพ์หน้าทดสอบแบบสีจำนวน 8,000 หน้า ผลตอบแทนตามจริงอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้าที่พิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ หมึกบางส่วนจากขวดหมึกที่มากับเครื่องพิมพ์จะใช้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมหมึกและผลการทำงาน โปรดดูที่ hp.com/go/learnaboutsupplies