1เนื่องจากแล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมที่ส่งออกเมื่อวันที่ 15/04/2019 ที่เป็นแบบระบบสองจอ ซึ่งเป็นแล็ปท็อปที่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายไปที่นักเล่นเกมโดยเฉพาะ แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมที่กำหนดต้องเป็นแล็ปท็อปที่มาพร้อมกับ Nvidia GTX 1060 หรือ Nvidia RTX หรือ AMD R9 หรือ AMD RX470 หรือสูงกว่านี้ก็ได้ แต่จะไม่รวมแล็ปท็อปที่สามารถถอดออกจากกันได้
2 การทดสอบระดับการพิมพ์ขาวดำและสี (สีฟ้า/สีชมพู/สีเหลือง) โดยเฉลี่ยต่อขวด ผลลัพธ์อ้างอิงตามระเบียบวิธีของ HP และการพิมพ์อย่างต่อเนื่องของหน้าทดสอบตาม ISO/IEC 24712 ไม่ได้ยึดตามกระบวนการทดสอบตาม ISO/IEC 24711 จำเป็นต้องใช้ขวดหมึกสีดำเพิ่มอีกหนึ่งขวดเพื่อพิมพ์หน้าทดสอบแบบสีจำนวน 8,000 หน้า ผลตอบแทนตามจริงอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหน้าที่พิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ หมึกบางส่วนจากขวดหมึกที่มากับเครื่องพิมพ์จะใช้เพื่อเปิดใช้งานเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมหมึกและผลการทำงาน โปรดดูที่ hp.com/go/learnaboutsupplies
3 การใช้งานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงนั้นต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานและสเปคของแล็ปท็อปเครื่องนั้นโดยสเปคถูกกำหนดว่าต้องเป็น โปรเซสเซอร์ Intel® Core ™ i5-8565U หรือ i7-8265U , RAM 8GB , 256GB SSD, จอแสดงผล FHD พลังงานต่ำ, Windows 10 Home RS4 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Windows 10 / MM14 จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงรุ่นผลิตภัณฑ์ การกำหนดค่าแอปพลิเคชันที่โหลด คุณสมบัติการใช้งานฟังก์ชั่นไร้สายและการตั้งค่าการจัดการพลังงาน ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงตามเวลาและการใช้งานตามธรรมชาติ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bapco.com