สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ

สำหรับเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจ

รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคเมื่อคุณต้องการ ด้วยความช่วยเหลือของช่างเทคนิคอย่างรวดเร็ว ณ สถานที่ใช้งานหรือทางโทรศัพท์ คุณจะไม่ต้องเป็นกังวลในการทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณทำงานได้อีกต่อไป.

ข้อเสนอการบริการ

บริการติดตั้งกับเครือข่าย

Gทำให้เครื่องพิมพ์ HP ของคุณพร้อมและทำงานได้อย่างง่าย วิศวกรของ HP จะไปยัง ณ สถานที่ใช้งานเพื่อช่วยเหลือให้คุณติดตั้งและประกอบอุปกรณ์เสริมของ HP ทุกอย่าง ทำการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ ตั้งเครือข่ายและทำงานบริหารระบบพื้นฐานเพื่อสร้างความคุ้นเคย โดยคุณจะไม่ต้องกังวลกับสิ่งต่างๆ อีกต่อไป.

Nบริการ ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไปพร้อมกับชุดซ่อมบำรุงบริการเปลี่ยน

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของ HP จะแก้ไขปัญหาของคุณ ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไปเมื่อคุณโทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เมื่อมีการเตือนปรากฏ เราจะนำชุดเครื่องมือไปเปลี่ยนและบำรุงรักษาให้กับคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย.

บริการเปลี่ยน ณ จุดใช้งานในวันถัดไป

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของ HP จะติดตั้งเครื่องทดแทน ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไปเมื่อคุณโทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย

บริการเปลี่ยนในวันถัดไป

เราจะส่งเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ให้กับคุณผ่านบริษัทจัดส่งสินค้าภายในวันทำการถัดไปเมื่อคุณโทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยบริษัทจัดส่งสินค้าจะรับเครื่องที่ชำรุดในการส่งมอบเครื่องพิมพ์ด้วย คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย.

บริการเปลี่ยนตามมาตรฐาน

เราจะส่งชิ้นส่วนเปลี่ยนให้กับคุณผ่านบริษัทจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วัน เมื่อคุณโทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น โดยบริษัทจัดส่งสินค้าจะรับเครื่องที่ชำรุดในการส่งมอบเครื่องพิมพ์ ด้วย คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย.

บริการความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิค

บความช่วยเหลือในทันทีเมื่อคุณต้องการ ด้วยการบริการนี้ คุณจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ยกระดับได้โดยตรง โดยคุณสามารถโทรศัพท์มาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเป็นเวลาตามแผนการบริการ 1 ปี โดยเราเปิดรับสายโทรศัพท์ระหว่างเวลา 08.30 - 17.30 น.

การบริการที่สำคัญ

การบริการ ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไป โทรศัพท์เพื่อขอให้ซ่อมแซม (สำคัญ)

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก HP จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ณ สถานที่ใช้งานภายในวันถัดไปเมื่อคุณโทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย.

การบริการ ณ สถานที่ใช้งานในวันเดียวกัน การตอบสนองภายใน 4 ชั่วโมง (สำคัญ)

โทรศัพท์เพื่อขอรับการบริการก่อนเวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นแล้วตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจาก HP จะไปยังจุดใช้งานภายใน 4 ชั่วโมง นอกจากนี้ คุณจะได้รับประโยชน์จากการบริการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปี รวมถึงการยกระดับความช่วยเหลือ ทางโทรศัพท์จากช่างเทคนิคด้วย อย่างไรก็ตาม อาจให้บริการในวันถัดไปสำหรับโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการหลังจาก 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น.

บริการพรีเมี่ยม

การบริการ ณ สถานที่ใช้งานในวันถัดไปพร้อมกับการเก็บอุปกรณ์เก็บข้อมูล (พรีเมี่ยม)

ตัวแทนที่ได้รับการมอบอำนาจจาก HP จะเข้าไปแก้ไขปัญหา ณ จุดใช้งานภายในวันทำการถัดไปเมื่อคุณพบปัญหากับเครื่องพิมพ์ของคุณ หากอุปกรณ์เก็บข้อมูลนี้มีข้อมูลที่สำคัญ จะจัดอุปกรณ์เก็บข้อมูลทดแทนให้ และนอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ชำรุดไว้ได้.

บริการเปลี่ยนชุดบำรุงรักษา (พรีเมี่ยม)

เพื่อรักษาเครื่องพิมพ์ของคุณไว้อย่างเหมาะสมและพิมพ์งานอย่างมีคุณภาพ ต้องเปลี่ยนชุดบำรุงรักษาเมื่อมีการเตือนปรากฎขึ้นมา วิศวกรบริการหรือวิศวกรให้บริการซึ่งเป็นพนักงานของ HP จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไป ณ สถานที่ใช้งานและทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ โดยราคาชิ้นส่วนที่ใช้แล้วหมดไปทั้งหมดและค่าแรงรวมอยู่ในแพคเกจนี้แล้ว.

บริการความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน (พรีเมี่ยม)

การเข้าถึงทางออกการช่วยเหลือขั้นสูงที่ได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เจทนั้นจำเป็นต้องมีทางออกในเชิงรุกตามคุณลักษณะการบริการที่กำหนดซึ่งมีราคาไม่แพง การบริการนี้เป็นการบริการในแต่ละครั้งและระยะสั้น วิศวกรให้บริการซึ่งเป็นพนักงานของ HP หรือผู้ให้บริการความช่วยเหลือที่ได้รับมอบอำนาจจะให้บริการความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานให้กับคุณ.

คุณต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเราหรือไม่?

เรียนรู้เพิ่มเติม

ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ

ได้รับรายงาน คำแนะนำ และเคล็ดลับล่าสุดเพื่อรักษาให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีสภาพดีที่สุดและแลกรับของรางวัลได้ทันที
คลิ๊กที่นี่