ไปให้สุดกับอุปกรณ์เสริมเพื่อการเล่นเกมอื่น ๆ มากมาย

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. การสตรีมเกมจำเป็นต้องมีเครื่องพีซี OMEN ที่เป็นแม่ข่ายและลูกข่ายตามความต้องการระบบต่อไปนี้:
พีซี
OS: Windows 10 (Fall Creators Update หรือใหม่กว่า)

CPU: Intel® Core™ i5 หรือสูงกว่า (รุ่นที่ 5 หรือรุ่นใหม่กว่า)
GPU: Intel® HD 4000 / NVIDIA® 8000 Series / AMD® 2000 Series หรือรุ่นที่ดีกว่าพร้อมไดรฟ์เวอร์กราฟิกรุ่นล่าสุด
หน่วยความจำ: 4GB DDR3
อินเทอร์เน็ต: ความเร็วขั้นต่ำการอัปโหลดที่ 10 Mbps และดาวน์โหลดที่ 5 GHz
Android

เวอร์ชัน 6.0 และสูงกว่า
iOS
เวอร์ชัน 12.1 และสูงกว่า

2. ใช้งานได้กับคีย์บอร์ด OMEN Sequencer และเมาส์ OMEN Photon เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี OMEN

3. ใช้งานได้กับพีซีที่มี Windows 10 ทั้งหมด

4. ไม่จำเป็นต้องมีพีซี OMEN ในการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริม

5. ใช้งานได้กับคีย์บอร์ด OMEN Sequencer, เม้าส์ OMEN Reactor และเม้าส์ OMEN Photon เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้พีซี OMEN

6. มีให้ไว้สำหรับพีซี OMEN เท่านั้น

7. อาจมีเสียงรบกวนและความร้อนมากขึ้น

8. ใช้งานได้กับแล็ปท็อป OMEN บางรุ่น

9. ใช้งานได้กับพีซี OMEN บางรุ่นที่มี CPU ที่รองรับได้

10. การปรับเปลี่ยนความถี่ของสัญญาณนาฬิกาและ/หรือกำลังไฟอาจ: (i) ลดความเสถียรและอายุการใช้งานของระบบ โปรเซสเซอร์ และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบ; (ii) ทำให้โปรเซสเซอร์และองค์ประกอบอื่น ๆ ของระบบหยุดทำงาน; (iii) ทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง; (iv) ทำให้เกิดความร้อนหรือความเสียหายอื่นเพิ่มขึ้น; และ (v) ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลระบบ HP และ Intel มิได้มีการทดสอบ และไม่ให้การรับประกันถึงการทำงานของโปรเซสเซอร์ที่นอกเหนือไปจากคุณลักษณะจำเพาะตามที่ระบุในแต่ละผลิตภัณฑ์ HP และ Intel มิได้มีการทดสอบ และไม่ให้การรับประกันถึงการทำงานขององค์ประกอบของระบบอื่นที่นอกเหนือไปจากคุณลักษณะจำเพาะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม HP และ Intel ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อโปรเซสเซอร์และองค์ประกอบของระบบ ซึ่งรวมถึงการใช้งานหากใช้ด้วยความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่มีการปรับเปลี่ยน และ/หรือกำลังไฟ ที่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้งานใด ๆ

Inside, Intel Core, และ Core Inside เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐฯ และ/หรือประเทศอื่น ๆ

USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือข้อผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้