เริ่มต้นใช้งาน

*ต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน Game Stream บนพีซี OMEN ของคุณ และดาวน์โหลดแอพพ์ OMEN Command Center จาก Microsoft Store ลงบนพีซี Windows 10 อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้ ระบบ OS: Windows 10 (Fall Creators Update หรือใหม่กว่า),​ CPU: โปรเซสเซอร์​ Intel® Core™ i5 (เจนเนอเรชั่น 5 หรือใหม่กว่า), GPU: Intel® HD 4000 / NVIDIA® 8000 series / AMD® 2000 series หรือที่มาพร้อมไดรเวอร์กราฟิกใหม่ล่าสุด, Memory: 4GB DDR3 ต้องอาศัยความเร็วขั้นต่ำในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 5GHz และต้องเชื่อมต่อพีซีระบบ Windows 10 เข้ากับทีวีของคุณ

1. ต้องเปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน Game Stream บนพีซี OMEN ของคุณ และดาวน์โหลดแอพพ์ OMEN Command Center จาก Microsoft Store ลงบนพีซี Windows 10 อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้ ระบบ OS: Windows 10 (Fall Creators Update หรือใหม่กว่า),​ CPU: โปรเซสเซอร์​ Intel® CoreTM i5 (เจนเนอเรชั่น 5 หรือใหม่กว่า), GPU: Intel® HD 4000 / NVIDIA® 8000 series / AMD® 2000 series หรือที่มาพร้อมไดรเวอร์กราฟิกใหม่ล่าสุด, Memory: 4GB DDR3 ต้องอาศัยความเร็วขั้นต่ำในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไม่น้อยกว่า 5GHz

2. Game Stream UI จริงบนผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพที่แสดง

3. ในการใช้งาน Pre-Game Diagnostics พีซี OMEN ของคุณต้องอัพเดท OMEN Command Center เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยการอัพเดทอัตโนมัติจะเกิดขึ้นภายใน 24-72 ชั่วโมง หลังจากการการเซ็ทอัพครั้งแรก

4. การปรับแต่งค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกา และ/หรือแรงดันไฟฟ้า อาจ (i) ลดเสถียรภาพของระบบและอายุของระบบ โปรเซสเซอร์ และส่วนประกอบของระบบอื่น ๆ (ii) ส่งผลให้โปรเซสเซอร์และส่วนประกอบของระบบอื่น ๆ ทำงานล้มเหลว (iii) ส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง (iv) ก่อให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้น หรือความเสียหายอื่น ๆ (v) ส่งผลต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูล HP และ Intel ไม่ได้ทดสอบ หรือรับประกัน การใช้งานโปรเซสเซอร์เกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ HP และ Intel ไม่ได้ทดสอบ หรือรับประกัน การใช้งานส่วนประกอบของระบบอื่น ๆ เกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน HP และ Intel ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโปรเซสเซอร์ และส่วนประกอบของระบบอื่น ๆ รวมถึงที่ถูกนำมาใช้เพื่อปรับแต่งค่าความถี่ของสัญญาณนาฬิกา และ/หรือแรงดันไฟฟ้า ว่าจะเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานใด ๆ

5. คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า

© สงวนลิขสิทธิ์ 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ได้กำหนดไว้แล้วในข้อความการรับประกันแบบเร่งด่วนที่แนบมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ไม่มีอะไรในที่นี้ถือว่าได้รับการตีความว่าเป็นการเริ่มหรือการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางการพิมพ์ หรือการละเว้นข้อความต่าง ๆ ที่มีอยู่