ตรวจสอบให้มั่นใจว่าหมึกพิมพ์และผงหมึก HP ของคุณเป็นของแท้

ส่วนใหญ่แล้วตลับหมึกพิมพ์ HP ของปลอมจะมาในรูปแบบของตลับหมึกแบบเติมหรือตลับหมึกที่นำตลับหมึกของแท้มาผลิตซ้ำอีกครั้ง หรือเป็นการผลิตตลับหมึกพิมพ์เลียนแบบแล้วบรรจุในหีบห่อปลอมหรือหีบห่อเก่าของ HP ซึ่งมีคุณภาพเทียบไม่ได้เลยกับตลับหมึกพิมพ์ของแท้จาก HP ที่ HP เรามุ่งมั่นในการปกป้องคุณจากการใช้หมึกพิมพ์ปลอมอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นเราขอแนะนำมาตรการรักษาความปลอดภัยใหม่

HP Online Store
 
 
 
 
 
 

1. สติกเกอร์ป้องกันการแกะลอก (Temper Evident Label) แบบใหม่พร้อมใช้งานแล้วใน SKU ต่อไปนี้เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2014: ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 12A, ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 85A, ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 78A , ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 05A เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น: ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 12A, ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 78A, ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 05A, ตลับผงหมึก LaserJet ขาวดำ HP 88A 


2. การยืนยันความเป็นของแท้ HP โดยการสแกน QR code ด้วยโทรศัพท์มือถือสามารถอ่านด้วยตัวอ่าน QR code มาตรฐาน หรืออ่านด้วยตัวอ่านที่มีอยู่ในแอพ HP eSupplies สำหรับ iPhone® สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iTunes App Store ปัจจุบันแอพ HP eSupplies มีให้ใช้งานได้เฉพาะบางประเทศในเอเชียแปซิฟิกเท่านั้น