HP ช่วยปกป้องคุณจากสินค้าหมึกพิมพ์ปลอม

เรียนรู้วิธีตรวจหาของปลอมและข้อควรปฏิบัติเมื่อมีข้อสงสัย

HP ช่วยปกป้องคุณจากสินค้าหมึกพิมพ์ปลอม

เรียนรู้วิธีตรวจหาของปลอมและข้อควรปฏิบัติเมื่อมีข้อสงสัย

ไม่แน่ใจว่าตลับหมึกเป็นของแท้จาก HP หรือ Samsung ใช่หรือไม่

ตรวจสอบความถูกต้องได้จากฉลาก

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

*ฉลากด้านซ้ายสุดคือฉลากความปลอดภัยของ HP รุ่นล่าสุด ฉลากแบบอื่นเป็นฉลากความปลอดภัยรุ่นก่อนหน้านี้ซึ่งอาจยังคงใช้อยู่ในบางประเทศ

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องอื่น ๆ

ใส่หมายเลขความปลอดภัยบนฉลาก

ตรวจสอบ

แจ้งเหตุหากสงสัยว่าตลับหมึกของคุณอาจเป็นของลอกเลียนแบบ

แจ้งเหตุทางออนไลน์ขอรับการตรวจสอบหมึกต้องสงสัยถึงสถานที่

ทำไมคุณจึงต้องใส่ใจ

ตลับหมึกลอกเลียนแบบอาจดูเหมือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือก แต่ก็อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงและผลเสียที่อาจตามมา

ของปลอมส่งผลเสีย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นตลับหมึกแท้ของ HP

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นตลับหมึกแท้ของ HP

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉลากป้องกันการแกะลอก (Tamper Evident Label) แบบใหม่พร้อมใช้งานแล้วในหน่วยสต๊อกสินค้า (SKU) ต่อไปนี้โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2014: ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 12A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 85A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 78A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 05A เฉพาะประเทศจีนเท่านั้น: ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 12A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 78A ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 05A และ ตลับผงหมึกขาวดำ HP LaserJet 88A

2. การศึกษาสากลว่าด้วยยุทธศาสตร์ทางการตลาดเมื่อเดือนสิงหาคม 2018 สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงจากแบบสำรวจจำนวน 343 ฉบับที่สอบถามจาก HP ServiceOne Partners ผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 เดือนในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ทั้งแบบสีและ/หรือแบบขาว-ดำ ที่มีการใช้ตลับผงหมึกของแท้จาก HP และไม่ใช่ของ HP ในช่วง 12 เดือนก่อนหน้านั้น ดำเนินการการศึกษาใน 6 ประเทศ: CN, IN, ID, KR, TH, AU โปรดดูที่ www.marketstrategies.com/hp/APJ-Technician2018.pdf

3. การศึกษาว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารของ UL Blue Angel ปี 2017 สนับสนุนโดย HP การศึกษาทดสอบตลับผงหมึกรีแมนู 3 ยี่ห้อ ซึ่งจำหน่ายทดแทนตลับผงหมึกที่มาพร้อมกับเครื่อง HP LaserJet Enterprise 500 Color M551: CE400A, CE401A, C402A, CE403A โดยดำเนินการทดสอบตามวิธีที่ได้อธิบายไว้ในภาคผนวก Appendix S-M ว่าด้วยเกณฑ์พิจารณารางวัลด้่านสิ่งแวดล้อม Blue Angel ฉบับที่ RAL-UZ 171 ดูรายละเอียดได้ที่ https://industries.ul.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/2017.08.Printers_Toner_Cartridges_IAQ_Alternate.pdf

4. ระบบการพิมพ์ประกอบด้วยเครื่องพิมพ์ HP กระดาษ และตลับผงหมึก


5. การศึกษาว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศภายในอาคารของ WKI Blue Angel เมื่อเดือนธันวาคม 2017 สนับสนุนโดย HP การศึกษาทดสอบตลับผงหมึกที่เข้ากันได้รายใหม่ 4 ยี่ห้อ ซึ่งจำหน่ายทดแทนผงหมึกรุ่น 280A ที่มาพร้อมกับเครื่อง HP LaserJet Pro MFP M425dn โดยปฏิบัติตามข้อกำหนด Blue Angel RAL-UZ-205 ดูรายละเอียดได้ที่ http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

6. InfoTrends กับการศึกษาการรีไซเคิลวัสดุในเอเชียแปซิฟิกปี 2018 (2018 Asia Pacific Supplies Recycling Study) สนับสนุนโดย HP ผลการศึกษาอ้างอิงตามผลเฉลี่ยจากการสัมภาษณ์ผู้ทำการผลิตใหม่ 45 ราย ผู้ผลิต NBC 22 ราย ผู้รีฟิล 12 ราย และตัวแทนจำหน่าย 11 ราย โปรดดูที่ www.hp.com/go/APJ-2018InfoTrends

7. การศึกษาของ SpencerLab ว่าด้วยความน่าเชื่อถือของการใช้สีเดียวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2018 สนับสนุนโดย HP โดยเปรียบเทียบตลับหมึกแท้ของ HP กับตลับผงหมึกซึ่งทำขึ้นใหม่ 4 ยี่ห้อ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 400 M401 เครื่องพิมพ์ Pro P1102 ตลับผงหมึก HP 80A และ 88A โปรดดูที่ http://spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-NBC2018NB.pdf


8. อ้างอิงข้อมูลหมึกตามการศึกษาของ BLI ปี 2016 สนับสนุนโดย HP สำหรับตลับหมึกสีดำและสีรุ่น 564X, 61XL, 678, 703, 802, 901 ที่มีวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิก http://keypointintelligence.com/media/1094/hpinkaprefill.pdf การศึกษาค้นคว้าโดย SpencerLab สนับสนุนโดย HP ว่าด้วยความน่าเชื่อถือของการใช้สีเดียวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2018 โดยเปรียบเทียบตลับหมึกแท้ของ HP กับตลับหมึก 7 ยี่ห้อบนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro 400 M401 และ Pro P1102 รวมถึงตลับหมึกรุ่น HP 80A และ 88A ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2018.pdf หรือ http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-APJ-2018NB.pdf

9. ความพร้อม่ของโครงการ HP Planet Partners อาจแตกต่างกันไป ดูรายละเอียดได้ที่ www.hp.com/recycle ดูการรีไซเคิลวัสดุภายในตลับหมึก/ผงหมึกได้ที่ www.hp.com/go/recycledcontent