ตลับหมึกแท้ของ HP

สำหรับเครื่องพิมพ์ HP DeskJet, OfficeJet, ENVY และ Photosmart ของคุณ

ซื้อเลย
×
ตลับหมึกเครื่องพิมพ์ HP ของแท้

1. ข้อมูลหมึกอิงตามการวิจัยของ BLI ปี 2016 ที่สนับสนุนโดย HP สำหรับตลับหมึกดำและสี 564X, 61XL, 678, 703, 802, 901 ซึ่งวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิก keypointintelligence.com/media/1094/hpinkaprefill.pdf (pdf-download PDF 1.25 MB) ข้อมูลโทนเนอร์อิงตามการวิจัยของ SpencerLab ปี 2015 ที่สนับสนุนโดย HP สำหรับตลับผงหมึกที่วางจำหน่ายในเอเชีย (AU, CN, IN, KR, TH, TW) 80A, 85A, 88A spencerlab.com/reports/HPReliability-PanAsia2015NB.pdf (pdf-download PDF 2.33 MB)

2. ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมคู่ค้า HP Planet อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.hp.com/recycle สำหรับวัสดุรีไซเคิลภายในตลับหมึก/ผงหมึก สามารถตรวจสอบได้ที่ www.hp.com/go/recycledcontent