วิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้


1. ข้อมูลหมึกอิงตามการวิจัยของ BLI ปี 2016 ที่สนับสนุนโดย HP สำหรับตลับหมึกดำและสี 564X, 61XL, 678, 703, 802, 901 ซึ่งวางจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิก keypointintelligence.com/media/1094/hpinkaprefill.pdf (pdf-download PDF 1.25 MB) ข้อมูลโทนเนอร์อิงตามการวิจัยของ SpencerLab ปี 2015 ที่สนับสนุนโดย HP สำหรับตลับผงหมึกที่วางจำหน่ายในเอเชีย (AU, CN, IN, KR, TH, TW) 80A, 85A, 88A spencerlab.com/reports/HPReliability-PanAsia2015NB.pdf (pdf-download PDF 2.33 MB)


2. ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมคู่ค้า HP Planet อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ www.hp.com/recycle สำหรับวัสดุรีไซเคิลภายในตลับหมึก/ผงหมึก สามารถตรวจสอบได้ที่ www.hp.com/go/recycledcontent


3. ข้อมูล ณ ปี 2016 อิงตามเพย์โหลดที่กำหนดไว้ที่ 40,000 ปอนด์ (18,000 กิโลกรัม)


4. กระดาษ HP ที่ผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐาน FSC® C017543 หรือ PEFC™ PEFC/29-31-198