$$list_links_display_name$$

เดสก์ท็อปสำหรับธุรกิจรุ่น Elite

$$list_links_display_name$$

เดสก์ท็อปสำหรับธุรกิจรุ่น Elite

ขาตั้ง All-in-One นั้นจำหน่ายแยกต่างหาก

1. อ้างอิงตามข้อมูลความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมในทุกสภาพแวดล้อมของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลการจัดการ Manageability Integration Kit ของ HP เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พีซีในทุกด้าน อาทิ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, BIOS และการจัดการซอฟต์แวร์ โดยใช้ Microsoft System Center Configuration Manager ซึ่งได้มาจากบรรดาผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ HP Elite พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core® รุ่นที่ 7, กราฟิก Intel® แบบติดตั้งในตัว และ Intel® WLAN ที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 1 ล้านยูนิต ณ เดือนพฤศจิกายน 2016

2. จากการวิเคราะห์ภายในของ HP เกี่ยวกับพีซีเดสก์ท็อปคลาสธุรกิจเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2015 ในบรรดาผู้จำหน่ายพบว่า >1 ล้านเครื่องที่ขายได้ในรอบปี ใช้ตัวประมวลผล Intel รุ่นที่ 4 หรือ 6 หรือ ตัวประมวลผล AMD Pro, การ์ดจอ VGA พร้อม VESA mount ในตัว, 6 พอร์ต USB, ระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional, Windows 8.1 Pro หรือ Windows 10 Pro, และ TPM

3. อ้างอิงตามข้อมูลความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์และครอบคลุมในทุกสภาพแวดล้อมของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และข้อมูลการจัดการ Manageability Integration Kit ของ HP เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พีซีในทุกด้าน อาทิ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, BIOS และการจัดการซอฟต์แวร์ โดยใช้ Microsoft System Center Configuration Manager ซึ่งได้มาจากกลุ่มผู้ขายคอมพิวเตอร์ HP Elite พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core® รุ่นที่ 7, กราฟิก Intel® แบบติดตั้งในตัว และ Intel® WLAN ที่มียอดขายต่อปีมากกว่า 1 ล้านยูนิต ณ เดือนพฤศจิกายน 2016

4. จำหน่ายแยกหรือเป็นคุณลักษณะเสริม

5. ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลทางชีวภาพ (Biometric security) อาจเป็นคุณลักษณะเสริมและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์t Elite บางรุ่น

$$list_links_display_name$$

เดสก์ท็อปเพื่อธุรกิจ HP Pro

แสดงคีย์บอร์ดเสริมและขาตั้ง

1. คุณสมบัติบางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ใน Windows บางรุ่นหรือบางเวอร์ชัน ระบบอาจต้องการการอัปเกรดและ/หรือการซื้อฮาร์ดแวร์ ไดรฟ์เวอร์ ซอฟต์แวร์ หรือการอัปเดต BIOS แยกต่างหากเพื่อให้ Windows สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ Windows 10 จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเปิดใช้งานอยู่เสมอ อาจมีค่าธรรมเนียม ISP เพิ่มเติมและอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการอัปเดตเมื่อเวลาผ่านไป ดู http://www.microsoft.com ลิงก์ภายนอก.

$$list_links_display_name$$

เดสก์ท็อป HP ที่สำคัญสำหรับธุรกิจ

1. ดาวน์โหลด HP Manageability Integration Kit ได้ที่ http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html ลิงก์ภายนอก

$$list_links_display_name$$

เวิร์กสเตชัน HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

1. อ้างอิงจากการวิเคราะห์ภายในของ HP ต่อเวิร์กสเตชันทรงทาวเวอร์ ที่ได้การรับรองจาก ISV ณ เดือนกรกฏาคม 2018 และอิงพลังงานตามโปรเซสเซอร์ระดับสูงสุด กราฟิก และหน่วยความจำ

2. อ้างอิงจากข้อมูลสาธารณะของคู่แข่งขันเครื่องเวิร์กสเตชัน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2016 ที่มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านเครื่องต่อปีในวันที่ 3 ตุลาคม 2016 ซึ่งมีปริมาตรต่ำกว่า 3 ลิตร, กราฟิกระดับมืออาชีพ, โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบควอดคอร์, แอปพลิเคชันที่รับรองโดย ISV, หน่วยความจำ ECC

3. อ้างอิงจากเวิร์กสเตชันแบบตั้งโต๊ะ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2017 และอิงพลังงานตามโปรเซสเซอร์ กราฟิก และหน่วยความจำ

$$list_links_display_name$$

การประมวลผลแบบคลาวด์ในเดสก์ท็อปของ HP

$$list_links_display_name$$

การประมวลผลแบบคลาวด์ในเดสก์ท็อปของ HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้

$$list_links_display_name$$

ระบบ POS ของ HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้