แล็ปท็อปธุรกิจและ 2-in-1

แล็ปท็อปธุรกิจ HP — เพื่อผู้ที่ต้องการความสำเร็จที่เหนือกว่า

โซลูชันที่ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้ก้าวไกล

โซลูชันเพื่องานอุตสาหกรรม

ดำเนินธุรกิจได้อย่างราบลื่นด้วยชุดบริการของ HP ในภาคอุตสาหกรรมของคุณ

จอภาพและอุปกรณ์เสริม

โซลูชันครอบจักรวาลที่ปรับให้เหมาะกับพื้นที่การทำงานที่แปรเปลี่ยนไป

คำสงวนสิทธิ์

 

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้

  1. จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และมีจัดจำหน่ายแยกต่างหาก อาจจำเป็นต้องซื้อแอปบางรายการ