ทำความรู้จัก Windows 10

$$list_links_display_name$$

แล็ปท็อป HP Elite

$$list_links_display_name$$

แล็ปท็อป HP Elite

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

1. ปลอดภัยที่สุดโดยพิจารณาจากความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและเป็นเอกลักษณ์ของ HP โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่พับหน้าจอได้ที่มีโปรเซสเซอร์ Intel 7th Generation, Windows Pro OS และคีย์บอร์ดแบบไม่สามารถถอดออกได้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2016 มีขนาดบางที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วยยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบพับหน้าจอที่ไม่สามารถถอดได้มากกว่า 1 ล้านเครื่องต่อปี ซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Pro OS และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ vPro™ U ซีรีส์ รุ่นที่ 6 หรือ 7

2. ดาวน์โหลด HP Manageability Integration Kit ได้ที่ https://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html

$$list_links_display_name$$

แล็ปท็อป HP Pro

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

1. ดาวน์โหลด HP Manageability Integration Kit ได้ที่ https://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.htmlลิงก์ภายนอก

$$list_links_display_name$$

แล็ปท็อป HP สำหรับธุรกิจที่สำคัญ

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

$$list_links_display_name$$

โมบายเวิร์กสเตชั่นของ HP

$$list_links_display_name$$

โมบายเวิร์กสเตชั่นของ HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

1. อ้างอิงจากข้อมูลอุปกรณ์แบบถอดประกอบได้ของผู้ค้า ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2017 ด้วยประสิทธิภาพจากโปรเซสเซอร์ กราฟิก และหน่วยความจำ

2. นำมาใช้กับ ZBook 14u เท่านั้น - อ้างอิงจากการวิเคราะห์ภายในของ HP ถึงความสูงบานพับซึ่งเป็นเวิร์กสเตชันแบบพกพาซึ่งได้การรับรองจาก ISV ณ วันที่ 25 มกราคม 2018

3. อ้างอิงจากการวิเคราะห์ภายในถึงโน๊ตบุ๊กฝาพับขนาดเล็กที่มีแผงควบคุมความส่องสว่างระดับ 4K

$$list_links_display_name$$

การประมวลผลแบบคลาวด์เคลื่อนที่ของ HP

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

$$list_links_display_name$$

ระบบ HP POINT OF SALE

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้