มาพร้อมกับ:

โลโก้ Windows 10 / โลโก้ Intel

คุณลักษณะที่สำคัญของ HP

คุณลักษณะที่สำคัญของ HP

โซลูชันระดับพรีเมียมที่เหมาะกับทุกคน

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง 20 ชั่วโมง จำเป็นต้องใช้แล็ปท็อปที่ติดตั้งโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-8565U หรือ i7-8265U พร้อม RAM 8GB, SSD 256GB, จอแสดงผล FHD แบบประหยัดพลังงาน, Windows 10 Home RS4 อายุการใช้งานแบตเตอรี่ของ Windows 10/ MM14 อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ อาทิ รุ่นสินค้า การกำหนดค่า โปรแกรมที่โหลดมาใช้งาน คุณลักษณะ การใช้งาน ฟังก์ชันไร้สาย และการตั้งค่าการจัดการพลังงาน ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงไปตามธรรมชาติ ตามเวลาและการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bapco.comไอคอนสำหรับใช้ภายนอก

2. ปากกาดิจิทัลที่แถมมาให้จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ค้าปลีก

3. น้ำหนักจะต่างกันไปตามโครงสร้างของเครื่อง

4. อ้างอิงจากข้อมูลอุปกรณ์แบบถอดประกอบได้ของผู้ค้า ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2017 อ้างอิงค่าพลังงานตามโปรเซสเซอร์ กราฟิก และหน่วยความจำ

5. อ้างอิงจากการวิเคราะห์ภายในของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์คอนเวอร์ติเบิลที่ถอดประกอบไม่ได้ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2018 และอ้างอิงค่าพลังงานตามโปรเซสเซอร์ กราฟิก และหน่วยความจำระดับสูงสุด

6. อ้างอิงจากข้อมูลอุปกรณ์แบบถอดประกอบได้ของผู้ค้า ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2017 เปรียบเทียบกับความละเอียดของจอแสดงผล ขอบเขตของสี และสีสูงสุดที่รองรับ

7. HP Sure View ที่รวมอยู่ในหน้าจอความเป็นส่วนตัวจะทำงานในตำแหน่งแนวนอน สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ HP บางรุ่นและต้องมีการกำหนดค่าจากโรงงาน โหมดแบ่งปันและโหมดความเป็นส่วนตัวจะมีระดับความสว่างที่แตกต่างกันไป

8. ภายนอกของผลิตภัณฑ์และรอบนอกคีย์บอร์ดเป็นหนังฟูลเกรนแท้ 100%

9. โมดูล Gigabit class Category 16 4G LTE เป็นตัวเลือกเสริมและต้องได้รับการกำหนดค่าจากโรงงาน โมดูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด 1 Gbps เมื่อผู้ให้บริการเริ่มใช้งานการรวมคลื่นความถี่ 5 คลื่นเข้าด้วยกัน และแบนด์วิดท์ของช่องที่ความถี่ 100Mhz ซึ่งต้องมีการเปิดใช้งานและมีสัญญาบริการที่ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก ใช้ได้กับเทคโนโลยีที่เก่ากว่าอย่าง HSPA 3G ได้ ตรวจสอบความครอบคลุม และความพร้อมให้บริการกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ ความเร็วในการเชื่อมต่อ อัปโหลด และดาวน์โหลดนั้นจะแตกต่างกันตามระบบเครือข่าย พื้นที่ สภาพแวดล้อม เงื่อนไขของแต่ละเครือข่าย รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ในบางรายการและในบางภูมิภาคนั้นไม่สามารถใช้งานเครือข่ายไร้สาย 4G LTE ได้

10. หน้าจอเพื่อความเป็นส่วนตัว HP Sure View Gen3 เป็นคุณลักษณะเสริมที่ต้องกำหนดค่าเมื่อซื้อ และได้ออกแบบให้ทำงานในแนวนอน

11. ปากกาเป็นตัวเลือกเสริมที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก

12. คุณลักษณะเสริม

13. อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่รับรองโดย MobileMark 14 บน Windows 10 จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ อาทิ รุ่นสินค้า การกำหนดค่า โปรแกรมที่โหลดใช้งาน คุณลักษณะ การใช้งาน ฟังก์ชันไร้สาย และการตั้งค่าการจัดการพลังงาน ความจุสูงสุดของแบตเตอรี่จะลดลงไปตามธรรมชาติ ตามเวลาและการใช้งาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ไอคอนสำหรับใช้ภายนอก

14. จำหน่ายแยกต่างหากหรือเป็นคุณลักษณะเสริม

15. น้ำหนักเริ่มต้นที่น้อยกว่า 1 กก. จะมีเฉพาะในโครงสร้างของเครื่องบางรุ่นเท่านั้น


Intel, โลโก้ Intel, Intel Inside, Intel Core และ Core Inside เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, โลโก้ Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, โลโก้ Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside และ Intel Optane เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่น ๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์และ HP Inc. เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน

USB Type-C™ และ USB-C™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum

Microsoft, Windows และโลโก้ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐฯ และประเทศอื่น ๆ

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวแล้ว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้