รูปภาพประกอบการโฆษณา  สินค้าอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

1. ขอบหน้าจอดีไซน์ไมโครเอ็ดจ์มาพร้อมแล็ปท็อป Pavilion บางรุ่นเท่านั้น

หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น ข้อมูลที่จัดพิมพ์อาจอ้างถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่อาจไม่รองรับในประเทศของคุณ กรุณาสอบถามเพิ่มเติมที่ตัวแทนจำหน่าย HP ของคุณเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้น ๆ 

Intel, โลโก้ Intel, Intel Core Inside เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Intel Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ 

ต้องอาศัยโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i เจนเนอเรชั่น 7 หรือใหม่กว่า ตัวเร่งหน่วยความจำของระบบจาก Intel® Optane™ ไม่สามารถทดแทนหรือเพิ่ม  DRAM ในระบบของคุณ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2019 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ได้กำหนดไว้แล้วในข้อความการรับประกันแบบเร่งด่วนที่แนบมากับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ไม่มีอะไรในที่นี้ถือว่าได้รับการตีความว่าเป็นการเริ่มหรือการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือทางการพิมพ์ หรือการละเว้นข้อความต่าง ๆ ที่มีอยู่