พบกับ HP Voxel อันทรงพลัง ที่จะมาปฏิวัติเครื่องพิมพ์ 3D

คุณและของชิ้นเล็ก ๆ เหล่านี้ กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกครั้งสำคัญ

ดูวิดีโอ ดูวิดีโอ

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์ 3D HP Jet Fusion 500/300 Series รุ่นใหม่

ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงทั้งแบบสีสันครบถ้วน หรือขาวดำ — พร้อมการควบคุมระดับว็อกเซล — ภายในเสี้ยวเวลา7 เครื่องพิมพ์ 3D ของ HP ที่ราคาย่อมเยาสำหรับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก/กลาง บริษัทออกแบบ และมหาวิทยาลัย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขอแนะนำโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210/4200

ดูวิดีโอ


ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงอุตสาหกรรมดิจิทัล

HP ขยายขอบเขตสู่การพิมพ์โลหะ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของการพิมพ์โลหะ 3D ของ HP

ติดต่อเรา

ปฏิรูปการผลิต

Deloitte + HP จุดประกายการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4


อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงอุตสาหกรรมดิจิทัล

HP ขยายขอบเขตสู่การพิมพ์โลหะ ติดต่อกับเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอนาคตของการพิมพ์โลหะ 3D ของ HP

ติดต่อเรา

ปฏิรูปการผลิต

Deloitte + HP จุดประกายการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ว็อกเซลคืออะไร

ในการพิมพ์ 3D ว็อกเซลคือค่าของกริดปกติในรูปแบบสามมิติ เหมือนกับพิกเซลของปริมาตร แต่ละว็อกเซลจะมีข้อมูลเชิงปริมาตรที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติตามต้องการ

พลิกโฉมวิธีการสร้างต้นแบบและผลิตชิ้นส่วนฟังก์ชัน

เหนือระดับ ได้ชิ้นส่วนคุณภาพสูงทุก ๆ ชิ้น

สร้างชิ้นส่วนฟังก์ชันที่มีความแม่นยำเชิงมิติสูงสุด1 และคุณสมบัติเชิงกลดีที่สุด2

HP สามารถพิมพ์ห่วงโซ่ได้ในเวลา 30 นาทีด้วยเทคโนโลยี HP Multi Jet Fusion ห่วงโซ่นี้มีน้ำหนัก .25 ปอนด์ และรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 10,000 ปอนด์

ห่วงโซ่เชื่อมโยง

ประสิทธิภาพการทำงานล้ำหน้าเหนือใคร

ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาสูงสุด 10 เท่า3 ทำงานที่ 30 ล้านหยดต่อวินาทีทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชิ้นงาน

เทคโนโลยี HP Multi Jet Fusion ช่วยยกระดับคุณภาพของชิ้นงาน ภายใต้ความเร็วที่สูงกว่าที่ผ่านมา

การพิมพ์เฟืองแบบ 3D

ต้นทุนต่อชิ้นส่วนต่ำที่สุด4

ลดต้นทุนของคุณ และเริ่มต้นการผลิตที่ใช้เวลาสั้น ๆ ได้แล้ววันนี้

การพิมพ์ 3D ของ HP สามารถลดต้นทุนได้ต่ำกว่าที่ผ่านมา จึงทำให้การพิมพ์ 3D เป็นอีกทางเลือกที่ใช้จริงแทนการผลิตแบบดั้งเดิม

ต้นทุนต่อผังชิ้นส่วนต่ำที่สุด

ค้นหาว่าโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D ใดที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณ

Reinvent

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์ 3D HP Jet Fusion 500/300 Series รุ่นใหม่

ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงทั้งแบบสีสันครบถ้วน หรือขาวดำ — พร้อมการควบคุมระดับว็อกเซล — ภายในเสี้ยวเวลา7

เหมาะสำหรับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก/กลาง บริษัทออกแบบ และมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา
Reinvent

โซลูชันการพิมพ์ Jet Fusion 3D 4200 ของ HP

ให้เอาท์พุตคุณภาพสูง เร็วขึ้น 10 เท่า1 ด้วยค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งหนึ่ง2

เหมาะสำหรับการผลิตต้นแบบและชิ้นส่วนที่ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนสัปดาห์ละ 130-599 ชิ้น11

ติดต่อเรา
Reinvent

โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210

การเริ่มต้นผลิตชิ้นส่วนเกรดเอ็นจิเนียร์ในปัจจุบันนั้นช่วยลดราคาต้นทุนได้สูงถึง 65%9 และเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 10 เท่า1

เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนตามคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการจำนวน 600-1000 ชิ้นส่วนต่อสัปดาห์11

ติดต่อเรา

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์ 3D HP Jet Fusion 500/300 Series รุ่นใหม่

ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานได้จริงทั้งแบบสีสันครบถ้วน หรือขาวดำ — พร้อมการควบคุมระดับว็อกเซล — ภายในเสี้ยวเวลา7

เหมาะสำหรับทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก/กลาง บริษัทออกแบบ และมหาวิทยาลัย

ติดต่อเรา

โซลูชันการพิมพ์ Jet Fusion 3D 4200 ของ HP

ให้เอาท์พุตคุณภาพสูง เร็วขึ้น 10 เท่า1 ด้วยค่าใช้จ่ายลดลงครึ่งหนึ่ง2

เหมาะสำหรับการผลิตต้นแบบและชิ้นส่วนที่ใช้จริงเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งมีการผลิตชิ้นส่วนสัปดาห์ละ 130-599 ชิ้น11

ติดต่อเรา

โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210

การเริ่มต้นผลิตชิ้นส่วนเกรดเอ็นจิเนียร์ในปัจจุบันนั้นช่วยลดราคาต้นทุนได้สูงถึง 65%9 และเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 10 เท่า1

เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนตามคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการจำนวน 600-1000 ชิ้นส่วนต่อสัปดาห์11

ติดต่อเรา

ขอแนะนำโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210/4200

พลิกโฉมการสร้างต้นแบบและชิ้นส่วนฟังก์ชัน — ให้ชิ้นงานคุณภาพสูง เร็วขึ้นสูงสุด 10 เท่า3 ในราคาที่ถูกลงกว่าครึ่ง4

ศึกษาวิธีการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของ HP Jet Fusion 3D 4210 ดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลของ HP Jet Fusion 3D 4200 ดาวน์โหลดแผ่นพับโซลูชัน
ขอแนะนำโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 ขอแนะนำโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 ขอแนะนำโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200
 1. เร็วกว่าครั้งไหน ๆ

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  ความเร็วเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมาสูงสุด 10 เท่า3 ทำงานที่ 30 ล้านหยดต่อวินาทีทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นที่ชิ้นงาน

 2. ความแม่นยำและรายละเอียดคมชัดเป็นพิเศษ1

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  ฟิวซิงและดีเทลลิงเอเจนต์ของ HP ทำงานร่วมกับเทคโนโลยี HP Multi Jet Fusion และวัสดุพิมพ์ เพื่อมอบชิ้นงานที่มีรายละเอียดคมชัดและมีสัดส่วนที่ถูกต้อง1

 3. การควบคุมระดับว็อกเซล

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  การควบคุมความร้อนทุกชั้นอย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถทำการแก้ไขเชิงคาดการณ์ได้ที่ละว็อกเซลเพื่อให้ชิ้นงานมีคุณสมบัติเชิงกลดีที่สุด2

 4. การควบคุมสูงสุดในระหว่างการดำเนินงาน

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  การตรวจสอบคุณภาพภายในเครื่องพิมพ์ จะรายงานผลผ่านหน้าจอสัมผัส ช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาด และช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าในการทำงานได้อย่างสะดวกและแม่นยำ

 5. ประหยัดเวลาของพนักงาน

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  ระบบผสมและโหลดวัสดุอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ขั้นตอนการทำงานของคุณและช่วยประหยัดเวลาของพนักงาน

 6. ประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดยิ่งขึ้น5

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  ไม่จำเป็นต้องเตรียมพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อถอดชิ้นส่วน เนื่องจากมีระบบแยกส่วนและจัดเก็บวัสดุอยู่ภายในตัว พร้อมทั้งตัวครอบลามินาร์

 7. ผลิตชิ้นส่วนต่อวันได้มากขึ้น

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  โมดูลระบายความร้อนอย่างรวดเร็วของ HP Jet Fusion 3D3 ช่วยลดเวลาในการระบายความร้อน จึงทำให้สามารถ3 ผลิตชิ้นส่วนได้รวดเร็วขึ้น และเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนที่พร้อมใช้งานภายในหนึ่งวัน

 8. ผลิตภาพสูงสุด

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  หน่วยการผลิตของ HP Jet Fusion 3D— ซึ่งรวมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์— จะเคลื่อนที่เพื่อระบายความร้อนทันทีที่ทำงานเสร็จ ช่วยให้สามารถดำเนินการพิมพ์ได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ผลงานได้เต็มขีดความสามารถ3

 9. ประสิทธิภาพสูงสุด

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  ใช้งานต้นทุนอย่างคุ้มค่าและรับชิ้นส่วนคุณภาพสูงสุด จากวัสดุราคาที่จับต้องได้ และมีคุณสมบัติการนำกลับมาใช้ใหม่ในระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม6 วางแผนเวลาในการผลิตได้อย่างแม่นยำและคาดการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของคุณ

 10. ความยืดหยุ่น

  ดูเพิ่มเติม ดูน้อยลง

  พิมพ์ด้วยวัสดุต่าง ๆ
  HP Jet Fusion 3D External Tank ช่วยให้สามารถคัดแยกวัสดุที่ผ่านการรีไซเคิลจากสถานีการผลิตจึงสามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุอื่นได้

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเครื่องพิมพ์ 3D ของ HP ใช่ไหม

วัสดุและการประยุกต์ใช้งานการพิมพ์ 3D ของ HP

เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับยุคสมัยการผลิตเชิงดิจิทัลแห่งอนาคต HP จึงทุ่มเทอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับนวัตกรรมการใช้วัสดุใหม่ๆ ที่ช่วยกำจัดอุปสรรคดั้งเดิมบางประการในการนำเอาการพิมพ์ 3D ไปใช้—ทั้งด้านต้นทุน คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความหลากหลาย เราดำเนินการโดยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ผงวัสดุแบรนด์ของ HP และการใช้โมเดลแพลตฟอร์มแบบเปิด เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับบุคคลที่สาม และการขยายขอบเขตการใช้วัสดุ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ชิ้นส่วนที่พิมพ์
ก่อน
ชิ้นส่วนที่พิมพ์หลังจากโซลูชันอบแห้ง
หลัง
ชิ้นส่วนที่พิมพ์แบบ 3D ก่อนและหลังจากใช้โซลูชันการอบแห้ง

โซลูชันการอบแห้ง 3D ของ Girbau

ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ในการออกแบบอุปกรณ์อุตสาหกรรมและในอุตสากรรมอุปกรณ์อบแห้ง Girbau ได้นำเสนอโซลูชันการดำเนินการภายหลังการผลิตเพื่อทำการอบแห้งจนแล้วเสร็จสำหรับโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210/420010

เรียนรู้เพิ่มเติม
ชิ้นส่วนที่พิมพ์
ชิ้นส่วนที่พิมพ์หลังจากโซลูชันอบแห้ง

ซอฟต์แวร์ 3D ของ HP — ประสิทธิภาพการพิมพ์ 3D สูงสุด

โซลูชันที่ครบวงจรและใช้งานง่าย ซึ่งสามารถสร้างชิ้นส่วนคุณภาพสูงได้ภายใต้ผลิตภาพระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน

ดูน้อยลง ดูเพิ่มเติม

การเตรียมการและตรวจสอบงาน

HP SmartStream 3D Build Manager

ทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับคุณในการเริ่มต้นโปรเจคการพิมพ์ 3D — ซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่าย พร้อมคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมและส่งชิ้นส่วนของคุณเพื่อทำการพิมพ์

HP SmartStream 3D Command Center

ติดตามเครื่องพิมพ์ HP Jet Fusion 3D ของคุณอย่างละเอียดจากเดสก์ท็อป ติดตามสถานะการสร้าง ตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองและรับการแจ้งเตือนตามเวลาจริง


ผสานการทำงานกับโซลูชันชั้นนำของอุตสาหกรรม

Autodesk® Netfabb®

Autodesk® Netfabb® พร้อม HP Engine

ซอฟต์แวร์ขั้นสูงสำหรับการผลิตชิ้นส่วนคุณภาพสูงด้วยกระบวนการแบบการขึ้นรูปชิ้นงาน ฟังก์ชันการควบคุมคุณภาพ ช่วยป้องกันข้อผิดพลาดของเครื่อง และเสริมความน่าไว้วางใจและประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Materialise

Materialise Build Processor สำหรับ HP Multi Jet Fusion

ซอฟต์แวร์มาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการพิมพ์ 3D ระดับมืออาชีพ ซึ่งเชื่อมต่อกับ Materialise Magics และ Materialise Build Processor สำหรับ HP Multi Jet Fusion เพื่อปลดล็อคศักยภาพสูงสุดให้กับเครื่องพิมพ์ 3D ของ HP ของคุณ และจัดการทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Siemens

Siemens NX AM สำหรับ HP Multi Jet Fusion

โมดูล Siemens NX AM สำหรับ HP Multi Jet Fusion แบบใหม่ จะช่วยให้ลูกค้าของ NX สามารถผสมผสานการออกแบบ การปรับแต่ง การจำลอง การเตรียมงานพิมพ์ และกระบวนการตรวจสอบสำหรับชิ้นส่วนที่พิมพ์ของ HP Multi Jet Fusion 3D ได้ทั้งหมดภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการจัดการเพียงหนึ่งเดียว โดยใช้ขั้นตอนการดำเนินงานน้อยที่สุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
3MF

สมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม 3MFHP เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของสมาคม 3MF — สมาคมอุตสาหกรรมที่มีเป้าหมายคือการวางรากฐานรูปแบบการพิมพ์ 3D แบบใหม่ ซึ่งจะช่วยให้แอปพลิเคชันด้านการออกแบบ สามารถส่งโมเดล 3D ที่มีความแม่นยำครบถ้วนไปยังการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม บริการ และเครื่องพิมพ์อื่นๆ ได้


เรียนรู้เพิ่มเติม

ปลดล็อคศักยภาพของการพิมพ์ 3D อย่างเต็มที่

แปลงคุณสมบัติชิ้นส่วนทีละว็อกเซลเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้งาน วัสดุ และสีได้อย่างไร้ขีดจำกัด ลองจินตนาการถึงอนาคตที่เราสามารถผลิต ‘ชิ้นส่วนขนาดเล็ก’ โดยมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ฝังในตัว พร้อมความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับและระบบอัจฉริยะ HP พร้อมช่วยเหลือธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมสำหรับยุคสมัยของการผลิตแบบดิจิทัลแห่งอนาคต

เทคโนโลยี Multi Jet Fusion ของ HP

เทคโนโลยี HP Multi Jet Fusion มีความสามารถเฉพาะตัวในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ โดยสามารถควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพและการใช้งานในแต่ละจุดของชิ้นส่วนได้ ด้วยความเร็ว คุณภาพ ความแข็งแกร่ง และฟังก์ชันการใช้งานที่ทันสมัย HP Multi Jet Fusion ช่วยเร่งความเร็วในการปรับใช้งานการผลิต 3D ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย

มัลติเอเจนต์
Shapeways

"HP มีศักยภาพในการปฏิวัติการพิมพ์ 3D ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ ทุกคนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน Shapeways สามารถเอาไปนำเสนอให้กับชุมชนและชุมชนก็จะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันน่าตื่นตาได้

Peter Weijmarshausen

CEO, Shapeways

John Dulchinos

"เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังปฏิรูปกระบวนการการผลิตตลอดทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การพิมพ์ 3D เป็นรากฐานที่สำคัญในกลยุทธ์ดิจิทัลของ Jabil และโซลูชันการพิมพ์ Jet Fusion 3D ของ HP ก็เป็นรายแรกที่มีทั้งความเร็วและคุณภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเปลี่ยนการพิมพ์ 3D จากเครื่องมือในการสร้างต้นแบบ ให้กลายเป็นโซลูชันการผลิต เราคาดหวังว่าจะสามารถปลดล็อคคุณค่าที่แท้จริงของการผลิตแบบการขึ้นรูปชิ้นงาน ร่วมกับ HP ได้สำเร็จ"

John Dulchinos

VP ด้านการผลิตดิจิทัล, Jabil

"เทคโนโลยีใหม่นั้น เปรียบได้กับการก้าวกระโดดอันแสนเร้าใจ เพื่อมุ่งสู่การพิมพ์ 3D ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม พวกเรา Proto Labs ต่างคาดหวังที่จะได้ร่วมงานกับ HP เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่นี้ ซึ่งอาจช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น คุณภาพของชิ้นส่วนดีขึ้น และลดต้นทุนลงได้อย่างมีนัยสำคัญ"

Rob Connelly

รองประธานการผลิตแบบการขึ้นรูปชิ้นงาน, Proto Labs

บริการโซลูชัน HP Jet Fusion 3D

ด้วยการติดตั้ง ฝึกอบรม บริการด้านการสนับสนุน และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้งานระดับชั้นนำของตลาดของ HP คุณจะสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพเครื่องพิมพ์ 3D ของคุณ รวมถึงปริมาณงาน คุณภาพของชิ้นส่วนและจำนวนชิ้นงานให้อยู่ในระดับสูงสุดได้

 • การสนับสนุนถึงที่ในวันทำการถัดไป8
 • พร้อมส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่ในวันทำการถัดไป8 ด้วยฐานการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทั่วโลกของ HP
 • ประสิทธิภาพการพิมพ์ 3D และบริการระดับมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดาวน์โหลด PDF เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D

 • YouTube
 • Facebook
 • Twitter
 • Blog

1. อิงตามผลการทดสอบและการจำลองภายใน เวลาในการพิมพ์เฉลี่ยของ HP Jet Fusion 3D จะเร็วกว่าเวลาในการพิมพ์ของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM) และใช้แสงเลเซอร์เพื่อเชื่อมวัสดุผง (SLS) ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้สูงสุดถึง 10 เท่า ซึ่งมีราคาตั้งแต่ $100,000 USD ถึง $300,000 USD ในท้องตลาด ณ เดือนเมษายน ปี 2016 ตัวแปรในการทดสอบของโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 4210/4200 ได้แก่: จำนวนชิ้นส่วน: 1 ชิ้นส่วนขนาดเต็มช่องผลิตจาก HP Jet Fusion 3D ที่ความหนาแน่นการบรรจุ 20% เทียบกับจำนวนชิ้นส่วนเดียวกันนี้จากอุปกรณ์ของคู่แข่งที่ได้กล่าวถึงด้านบน ขนาดชิ้นส่วน: 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาของชั้น: 0.08 มม./0.003 นิ้ว

2. อ้างอิงตามการทดสอบภายในและข้อมูลสาธารณะสำหรับโซลูชันในตลาดเดือนเมษายนปี 2016 การวิเคราะห์ต้นทุนอิงตาม: ราคาชุดโซลูชันมาตรฐาน ราคาวัสดุสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ผู้ผลิตแนะนำ เกณฑ์กำหนดต้นทุนโดยทั่วไป: การใช้วัสดุของ HP 3D High Reusability PA 12 และอัตราส่วนความสามารถใช้ผงหมึกซ้ำที่แนะนำโดยผู้ผลิต ต้นทุนการพิมพ์โดยเฉลี่ยของโซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4200 ต่อชิ้นส่วนเท่ากับครึ่งหนึ่งของต้นทุนเฉลี่ยของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM) และใช้แสงเลเซอร์เพื่อเชื่อมวัสดุผง (SLS) ซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีราคาระหว่าง $100,000 USD ถึง $300,000 USD เกณฑ์ต้นทุน: การพิมพ์ใน 1 ช่องการผลิตต่อวัน/5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ปี โดยพิมพ์ชิ้นส่วนขนาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นการบรรจุ 10% โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210 มีต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้น 65% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบ FDM และ SLS ซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีราคาระหว่าง $100,000 USD ถึง $300,000 USD และต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบ SLS ราคาตั้งแต่ $300,000 USD ถึง $450,000 USD เกณฑ์ต้นทุน: การพิมพ์ใน 1.4 เต็มช่องการผลิตต่อวัน/5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ปี โดยพิมพ์ชิ้นส่วนขนาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นการบรรจุในโหมดการพิมพ์ด่วน 10%

3. ตามกระบวนการพิมพ์ด้วยสารหลายตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ HP ความแม่นยำของขนาดที่ดีเยี่ยมและความละเอียดภายในช่วงข้อผิดพลาดที่ยอมรับได้ อ้างอิงตามความแม่นยำเชิงขนาด ±0.2 มม./0.008 นิ้วในแนว XY สำหรับชิ้นส่วนกลวงที่ตำกว่า 100 มม./3.94 นิ้วและ ±0.2% สำหรับชิ้นส่วนกลวงที่มากกว่า 100 มม./3.94 นิ้ว โดยใช้วัสดุ HP 3D High Reusability PA 12 ที่วัดได้หลังจากการพ่นทราย ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านข้อมูลจำเพาะของวัสดุได้ที่ hp.com/go/3Dmaterials

4. อ้างอิงตามคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ: ความทนแรงดึงที่ 48 MPa (XYZ) มอดุลัสที่ 1700-1800 MPa (XYZ) ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM ด้วยวัสดุ HP 3D High Reusability PA 12 ดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านข้อมูลจำเพาะของวัสดุได้ที่ hp.com/go/3Dmaterials

5. เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการรับงานพิมพ์ด้วยตนเองที่ใช้โดยเทคโนโลยีแบบใช้ผงอื่นๆ คำว่า “สะอาดขึ้น” ไม่ได้รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพอากาศในอาคาร และ/หรือ กฎข้อบังคับหรือการทดสอบด้านคุณภาพอากาศที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลบังคับใช้ ผงและสารของ HP ไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับการจัดประเภทเป็นอันตรายตามข้อบังคับ (EC) 1272/2008 ที่ได้แก้ไขแล้ว

6. การนำผงพิเศษชั้นนำของอุตสาหกรรมมาใช้ซ้ำได้อ้างอิงตามการใช้ HP 3D High Reusability PA 12 ที่ความหนาแน่นการบรรจุที่แนะนำและเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการใช้แสงเลเซอร์เพื่อเชื่อมวัสดุผง (SLS) ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ทดสอบแล้วตาม ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 และ ASTM D648 และโดยใช้สแกนเนอร์ 3D เพื่อความเสถียรของขนาด ติดตามการตรวจสอบโดยใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ

7. อิงตามการทดสอบภายในและการทดสอบโดยบุคคลที่สามกับเครื่องพิมพ์ HP Jet Fusion 580 และ 540 3D เวลาในการพิมพ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเวลาการพิมพ์แบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM), สเตอริโอลิโธกราฟี (SLA) ของพลาสติกที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ และโซลูชัน Material Jetting ราคาตั้งแต่ $20,000 USD ถึง $120,000 USD ในท้องตลาด ณ เดือนมิถุนายนปี 2017 ตัวแปรในการทดสอบของเครื่องพิมพ์ 3D HP Jet Fusion 580 มีดังนี้: จำนวนชิ้นส่วน: 1 ชิ้นส่วนขนาดเต็มช่องผลิตจาก HP Jet Fusion 3D ที่ความหนาแน่นการบรรจุ 10% เทียบกับจำนวนชิ้นส่วนเดียวกันนี้จากอุปกรณ์ของคู่แข่งที่ได้กล่าวถึงด้านบน ขนาดชิ้นส่วน: 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ความหนาของชั้น: 0.08 มม./0.003 นิ้ว
สามารถเปรียบเทียบกับตัวแปรการทดสอบของคู่แข่งขันได้

8. พร้อมให้บริการในเกือบทุกประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันอย่างจำกัด และ/หรือข้อตกลงการใช้บริการของ HP โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

9. โซลูชันการพิมพ์ HP Jet Fusion 3D 4210 มีต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้น 65% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบ FDM และ SLS ซึ่งเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีราคาระหว่าง $100,000 USD ถึง $300,000 USD และต่ำกว่า 50% เมื่อเทียบกับต้นทุนเฉลี่ยของโซลูชันเครื่องพิมพ์ระบบ SLS ราคาตั้งแต่ $300,000 USD ถึง $450,000 USD เกณฑ์ต้นทุน: การพิมพ์ใน 1.4 เต็มช่องการผลิตต่อวัน/5 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 1 ปี โดยพิมพ์ชิ้นส่วนขนาด 30 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ความหนาแน่นการบรรจุในโหมดการพิมพ์ด่วน 10%

10. HP ไม่ได้ออกแบบ ผลิต หรือขายผลิตภัณฑ์ Girbau หรือให้การรับประกันใด ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ Girbau HP เชื่อว่าข้อมูลในที่นี้ถูกต้องตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันและในวันที่เผยแพร่ข้อมูล อย่างไรก็ตามในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย HP ขอแถลงอย่างชัดแจ้งว่าการนำเสนอและการรับประกันใด ๆ ก็ตามไม่ว่าจะเปิดเผยหรือมีนัยเกี่ยวกับความแม่นยำ ความสมบูรณ์ การไม่ละเมิดกฎหมาย ความสามารถในการค้า และ/หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดๆ (แม้ว่า HP ตระหนักในวัตถุประสงค์ดังกล่าว) ตามข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ เว้นเสียแต่ในขอบเขตการยกเว้นซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย HP จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นทางเทคนิคหรือทางตัวอักษร และความเสียหายหรือความสูญเสียประเภทใด ๆ หรือจากธรรรมชาติที่มาจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลนี้ ซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้รับผลิตภัณฑ์ Girbau ต้องรับผิดชอบต่อการพิจารณาและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ Girbau ที่มีผลิตภัณฑ์ HP Jet Fusion 3D ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ และตระหนักว่าความปลอดภัยหรือการพิจารณาประสิทธิภาพอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้ จัดการ หรือเก็บผลิตภัณฑ์

11.ภายใต้สมมุติฐานการใช้งาน 220 วัน ด้วยชิ้นส่วนขนาด 30 ซม.3 ที่ความหนาแน่นการบรรจุ 10% ในโหมดพิมพ์แบบสมดุล โดยใช้วัสดุ HP 3D High Reusability PA 12 และอัตราส่วนการนำผงหมึกกลับมาใช้ซ้ำ 20%