ขวดหมึกแท้ของ HP

1. ขวดหมึก HP เทียบกับตลับหมึก HP ต้นทุนต่อหน้าโดยขึ้นอยู่กับผลลัพธ์หน้าทดสอบขาวดำและสี โดยวิธีของ HP และการพิมพ์อย่างต่อเนื่องของหน้าทดสอบตาม ISO/IEC 24712 ไม่ได้ยึดตามกระบวนการทดสอบตาม ISO/IEC 24711 ผลลัพธ์ตามจริงอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่พิมพ์และปัจจัยอื่น ๆ หมึกบางส่วนจากขวดหมึกที่มากับเครื่องพิมพ์จะถูกใช้เมื่อเปิดเครื่องใช้งานครั้งแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเติมหมึกและผลลัพธ์ดูที่ hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. ความพร้อมใช้งานของโปรแกรมคู่ค้า Planet Partners อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ โปรดดูที่ hp.com/recycle

3. การป้องกันภาพซีดจางอ้างอิงตามการคาดหมายของวงการอุตสาหกรรมกระดาษ สำหรับการใช้กระดาษไร้กรดและหมึกแท้ของ HP ข้อมูลความเสถียรของสารให้สีที่อุณหภูมิห้องอ้างอิงตามระบบที่คล้ายกันซึ่งถูกทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11798 และ ISO 18909

4. กระดาษเอกสารและภาพถ่ายจะแสดงอยู่ใต้กระจกพร้อมหมึก OEM เปรียบเทียบกับระบบอิงค์แทงค์ OEM ของคู่แข่งในประเภทเดียวกันที่ผ่านการทดสอบแล้ว ดูประกาศวันที่ 8 มิถุนายน 2017 และรายงาน Wilhelm-research.com และ www.hp.com/go/printpermanence.

5. การประเมินความคงทนของภาพอ้างอิงตามการใช้หมึกแท้ของ HP พิมพ์ลงบนกระดาษภาพถ่ายของ HP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ hp.com/go/printpermanence