นวัตกรรมใหม่ของงานพิมพ์ทางธุรกิจ

ดูวิดีโอ

ดูวิดีโอ

Beginning of dialog content
//
Close
×

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ A3 MFPs

เทคโนโลยีแ่ห่งอนาคตที่จะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รองรับการใช้งานสำหรับลูกค้าทั่วไปและผู้ให้บริการในระดับมืออาชีพ
เรียนรู้เพิ่มเติม
 

1. TCO ของ HP PageWide: การเปรียบเทียบ TCO อิงจากการพิมพ์ 90,000 หน้าสำหรับ PageWide Pro และ 150,000 หน้าสำหรับ PageWide Enterprise ข้อมูลจำเพาะที่ผู้ผลิตเผยแพร่เป็นจำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้และพลังงานที่ใช้ ซึ่ง MSRP สำหรับฮาร์ดแวร์และวัสดุสิ้นเปลืองนั้นรวมถึงต้นทุนต่อหน้ากระดาษตาม ISO เมื่อทำการพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้นด้วยตลับหมึกที่มีปริมาตรความจุสูงสุด การเปรียบเทียบการใช้งานกับเครื่องพิมพ์สีสำหรับธุรกิจและ MFP ราคา 300–1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือน ก.ย. 2015 และเครื่องพิมพ์สี A4 MFP ราคา 500–3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเดือน พ.ย. 2015 โดยไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1% อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ hp.com/go/learnaboutsupplies

2. สิทธิความปลอดภัยสูงสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันซึ่งอิงจากรีวิวผลิตภัณฑ์ HP ที่มีคุณลักษณะความปลอดภัยในกลุ่มเครื่องพิมพ์ระดับมืออาชีพที่แข่งขันในตลาดซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อเดือน ม.ค. 2016 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: www.hp.com/go/printersecurityclaims

3. รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นยึดจากอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018