เซ็ทอัพง่าย

เริ่มการพิมพ์ของคุณด้วย HP Sprocket 200 เพียงไม่กี่ขั้นตอน
ติดตั้งแอป

ดาวน์โหลดแอป HP Sprocket

ใส่กระดาษ

เปิดฝาเครื่องใส่การ์ดสีฟ้าที่มาพร้อมกับกระดาษพิมพ์รูปโดยหันด้านบาร์โค้ดคว่ำลงไว้ล่างสุด แล้วตามด้วยกระดาษพิมพ์รูป โดยด้านที่มีโลโก้คว่ำลง

ชาร์จ และ เปิดเครื่อง

ใช้สาย USB เพื่อชาร์จ กดปุ่มเปิดค้างไว้จนเห็นไฟ LED แสดงสถานะที่เครื่องสว่างขึ้น

เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับ HP Sprocket ผ่านบลูทูธ

 
 

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์และ HP เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน

เทคโนโลยี ZINK® และเครื่องหมายการค้า ZINK® เป็นของ ZINK Holdings LLC ใช้งานอย่างถูกต้องตามใบอนุญาต

ติดตั้งง่าย

สร้างสรรค์งานพิมพ์ของคุณด้วย HP Sprocket Plus ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
 
 

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์และ HP เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน

เทคโนโลยี ZINK® และเครื่องหมายการค้า ZINK® เป็นของ ZINK Holdings LLC ใช้งานอย่างถูกต้องตามใบอนุญาต

ติดตั้งง่าย

สร้างสรรค์งานพิมพ์ของคุณด้วย HP Sprocket 2-in-1 ง่ายๆ ใน 4 ขั้นตอน!
 
 
 

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์และ HP เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน

เทคโนโลยี ZINK® และเครื่องหมายการค้า ZINK® เป็นของ ZINK Holdings LLC ใช้งานอย่างถูกต้องตามใบอนุญาต

ติดตั้งง่าย

สร้างสรรค์งานพิมพ์ของคุณด้วย HP Sprocket ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน
 

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์และ HP เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน

เทคโนโลยี ZINK® และเครื่องหมายการค้า ZINK® เป็นของ ZINK Holdings LLC ใช้งานอย่างถูกต้องตามใบอนุญาต