DeskJet Ink Advantage 3700 series

$$list_links_tagline$$

ให้การเรียนรู้ของลูกเป็นเรื่องสนุก

ซื้อเลย

DeskJet Ink Advantage 3700 series

$$list_links_tagline$$

ให้การเรียนรู้ของลูกเป็นเรื่องสนุก

ซื้อเลย

เล็กกะทัดรัด สั่งพิมพ์ไร้สาย ในราคาที่ถูกใจ ดีไซน์สวยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคุณได้อย่างลงตัว

นวัตกรรมใหม่

เครื่องพิมพ์ไร้สาย DeskJet Ink Advantage พร้อมรองรับการใช้งานทุกรูปแบบ

© 2016 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้


1. อ้างอิงจากการเปรียบเทียบขนาดของเครื่องพิมพ์ Inkjet ออล-อิน-วันสำหรับใช้งานภายในบ้านทั่วโลก ราคา <$250 เมื่อเดือนกันยายน ปี 2015 ขนาด 425 มม. x 177.8 มม. x 137 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) และปริมาตร 9.79 x 106 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ hp.com/go/smallestAiOclaims


2. การพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องให้อุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน หรือมีการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง การพิมพ์จากระยะไกลต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเว็บของ HP สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ รวมถึงว่าจะต้องใช้แอปหรือไม่ โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting


3. เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ Inkjet ออล-อิน-วันส่วนใหญ่ ที่มีราคา <$399 USD สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภค/สำนักงานในบ้าน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 15 อ้างอิงจากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดที่รายงานโดย IDC ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปก่อน อาจต้องลงทะเบียนบัญชี HP ePrint การทำงานระบบไร้สายสามารถใช้งานร่วมกับการใช้งานแบบคลื่นความถี่ 2.4 GHz เท่านั้น ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ hp.com/go/mobileprinting


4. เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ inkjet AiO ส่วนใหญ่ ที่มีราคา <$399 USD สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภค/สำนักงานในบ้าน ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 15 อ้างอิงจากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดที่รายงานโดย IDC ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hp.com/go/mobileprinting MOOBE: ต้องดาวน์โหลดแอป HP Smart สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนของระบบปฏิบัติการที่รองรับและเครื่องพิมพ์ โปรดดูได้ที่ http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true การพิมพ์ผ่าน Wi-Fi Direct: จะต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับสัญญาณ Wi-Fi Direct® ของเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ออล-อิน-วันที่รองรับ Wi-Fi Direct โดยตรงก่อนทำการสั่งพิมพ์ ดูข้อมูลโดยละเอียดได้ที่ hp.com/go/mobileprinting Wi-Fi Direct® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®


5. คุณลักษณะที่ควบคุมการทำงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ๆ สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนของระบบปฏิบัติการที่รองรับและรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูได้ที่ http://support.hp.com/us-en/document/c03561640 การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไป การพิมพ์ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ In-OS และพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่าง ๆ : ดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดการพิมพ์เฉพาะที่ได้ใน hp.com/go/mobileprinting

m/go/mobileprinting" target="_blank">hp.com/go/mobileprinting

ต้องดาวน์โหลดแอป HP Smart สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนของระบบปฏิบัติการที่รองรับและเครื่องพิมพ์ โปรดดูได้ที่ http://support.hp.com/us-en/document/c03561640?openCLC=true คุณลักษณะที่ควบคุมการทำงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้น ๆ สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนของระบบปฏิบัติการที่รองรับและรายละเอียดต่าง ๆ โปรดดูได้ที่ http://support.hp.com/us-en/document/c03561640


ภาพถ่ายสีใช้สำหรับเป็นภาพประกอบเท่านั้น เครื่องพิมพ์ไม่มีคุณสมบัติในการพิมพ์ไร้ขอบ


AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.