เครื่องพิมพ์และ MFP HP LaserJet สำหรับธุรกิจ

 

1. อ้างอิงตามการรีวิวข้อมูลภายในของ HP ส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในประเภทเดียวกัน ประจำปี 2019

2. อ้างอิงตามการรีวิวข้อมูลภายในของ HP ประจำปี 2019

3. อ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2018 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP เท่านั้นที่มอบคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่รวมความสามารถในการตรวจพบและหยุดยั้งการโจมตีโดยอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ระหว่างการรีบูตได้ ดูรายชื่อเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ได้ที่ hp.com/go/PrintersThatProtect ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: hp.com/go/printersecurityclaims

4. ความเร็วในการพิมพ์: วัดโดยใช้มาตรฐาน ISO/NEC 24734 โดยไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/printerclaims ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ, แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์, ไดรฟ์เวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

5. อ้างอิงตามพลังงานที่ลดลงเมื่อใช้เครื่องพิมพ์ HP LaserJet และตลับผงหมึกที่ใช้เทคโนโลยี JetIntelligence ที่เปิดตัวเมื่อปี 2015 เทียบกับผงหมึกรุ่นก่อน ๆ ที่ไม่มีเทคโนโลยี JetIntelligence โดยใช้วิธีการ EnergyStar

6. วัดความเร็วในการสแกนจาก ADF ความเร็วในการประมวลผลที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากนี้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการสแกน, สภาพการทำงานของเครือข่าย, ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์

7. Direct/NFC ไร้สาย อุปกรณ์พกพาต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณ WiFi Direct® ที่รองรับ MFP หรือเครื่องพิมพ์โดยตรงก่อนสั่งพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอาจจำเป็นต้องใช้แอปหรือไดรฟ์เวอร์เพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/go/mobileprinting Wi-Fi Direct เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Aliance®

8. รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นยึดจากอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018