HP OfficeJet Pro Wide-format All-in-Ones

ทำให้สำเร็จ ดั่งมืออาชีพ
พิมพ์หน้ากว้างสี
ที่สุดของความสะดวกสบาย

 
ขอแนะนำ HP OfficeJet Pro Wide-format All-in-Ones
ขอแนะนำ HP OfficeJet Pro Wide-format All-in-Ones
ADF 35 หน้า
ADF 35 หน้า

เครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติแบบ 35 หน้ารองรับกระดาษขนาด A4 สูงสุด (210 x 297 มม.) ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์ได้สองด้านได้อย่างรวดเร็ว

มีตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงให้เลือกใช้

พิมพ์อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้นและลดความถี่ในการเปลี่ยนตลับหมึก โดยการเลือกใช้ตลับหมึกความจุสูง HP ของแท้

มีตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงให้เลือกใช้
พิมพ์หน้ากว้าง
พิมพ์หน้ากว้าง

พิมพ์สูงสุดได้ทุกขนาดที่ 11 x 17 นิ้ว

พิมพ์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ

สร้างสรรค์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ ใบปลิว ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ออกมายอดเยี่ยม – จากในสำนักงานของคุณเอง

พิมพ์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ
แอป HP Smart
แอป HP Smart2

พิมพ์เอกสาร สแกนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถสั่งซื้อหมึกพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือของคุณได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอสัมผัส 2.7”
หน้าจอสัมผัส 2.7”

จอแสดงผลระบบสัมผัสใช้งานง่ายขนาดใหญ่ เพื่อการควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติ

ขอแนะนำ HP OfficeJet Pro Wide-format All-in-Ones
ADF 35 หน้า
ADF 35 หน้า

เครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติแบบ 35 หน้ารองรับกระดาษขนาด A4 สูงสุด (210 x 297 มม.) ซึ่งช่วยให้สามารถพิมพ์ได้สองด้านได้อย่างรวดเร็ว

มีตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงให้เลือกใช้
มีตลับหมึกพิมพ์ความจุสูงให้เลือกใช้

พิมพ์อย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้นและลดความถี่ในการเปลี่ยนตลับหมึก โดยการเลือกใช้ตลับหมึกความจุสูง HP ของแท้

พิมพ์หน้ากว้าง
พิมพ์หน้ากว้าง

พิมพ์สูงสุดได้ทุกขนาดที่ 11 x 17 นิ้ว

พิมพ์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ
พิมพ์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ

สร้างสรรค์โบรชัวร์แบบไร้ขอบ ใบปลิว ภาพถ่าย และเอกสารอื่น ๆ ออกมายอดเยี่ยม – จากในสำนักงานของคุณเอง

แอป HP Smart
แอป HP Smart

พิมพ์เอกสาร สแกนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถสั่งซื้อหมึกพิมพ์จากอุปกรณ์มือถือของคุณได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอสัมผัส 2.7”
หน้าจอสัมผัส 2.7”

จอแสดงผลระบบสัมผัสใช้งานง่ายขนาดใหญ่ เพื่อการควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติ

1. นำเสนออย่างมืออาชีพ ในราคาย่อมเยา: เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ AiO ส่วนใหญ่ที่มีราคาต่ำกว่า 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2015 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน้า (CPP) สำหรับวัสดุในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดและวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานของผู้ผลิต เปรียบเทียบ CPP จากวัสดุหมึกพิมพ์ HP ความสามารถสูงเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดของผู้ผลิต CPP ตามราคาตามท้องตลาดที่ประมาณการและผลลัพธ์เป็นจำนวนหน้าของตลับหมึกที่มีความสามารถสูง ผลลัพธ์ ISO จากการพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/learnaboutsupplies

2. สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย: การพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องให้อุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน หรือมีการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรง การพิมพ์จากระยะไกลต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเว็บของ HP สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ รวมถึงข้อมูลว่าจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันใดหรือไม่ โปรดดูที่ http://www.hp.com/go/mobileprinting

3. วัดความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 24734 โดยไม่รวมเอกสารทดสอบชุดแรก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://www.hp.com/go/printerclaims ความเร็วจริงอาจแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าระบบ แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และความซับซ้อนของเอกสาร

4. HP ขอแนะนำว่าจำนวนหน้าที่พิมพ์ต่อเดือนควรอยู่ภายในช่วงที่กำหนดไว้ เพื่อให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุด ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

* รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นยึดจากอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018

© HP Development Company, L.P ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP จะระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการของเราจะมีการรับประกันที่ไม่สามารถตัดออกได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออสเตรเลีย ดังที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าการรับประกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้