การพิมพ์จากมือถือที่ครอบคลุมธุรกิจของคุณ

มัลติฟังก์ชัน


ทำสำเนา สแกน โทรสาร พิมพ์สองหน้า
และเข้าเว็บได้โดยตรงจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

การสั่งพิมพ์จากมือถือ
ที่ครอบคลุมธุรกิจของคุณ


เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุ้นเคยและสั่งพิมพ์อย่างง่ายดาย
จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือพีซีโน้ตบุ๊กของคุณ

นวัตกรรมออกแบบเพื่อประสิทธิภาพของสำนักงานอันยอดเยี่ยม


ประหยัดพื้นที่และทำงานสแกนและทำสำเนาสองหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรม HP Print Forward Design

มาพร้อมกับโซลูชันสำหรับองค์กร


ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น HP Web Jetadmin1 การพิมพ์สองหน้า และปริมาณการพิมพ์ต่อเดือนที่เหลือเฟือ จึงทำให้ HP OfficeJet Pro 8700 Series มีเครื่องมีทั้งหมดที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและมอบงานพิมพ์ในคุณภาพระดับมืออาชีพ

HP OfficeJet Pro 8000 series
1. HP Web Jetadmin มีให้ใช้ฟรีและดาวน์โหลดได้ที่ hp.com/go/webjetadmin

2. เมื่อพิมพ์ในโหมดสำนักงานทั่วไป

* รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นยึดจากอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018

© HP Inc. ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารชุดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ ห้ามตีความรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใดๆ ในที่นี้