เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet

 

พบกลุ่มผลิตภัณฑ์ HP OfficeJet Family

1.เมื่อพิมพ์ในโหมดสำนักงานทั่วไป ไม่รวมหน้าทดสอบ ISO ชุดแรก สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ hp.com/go/printerclaims

2.การพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั่วไป: การพิมพ์เฉพาะที่จำเป็นต้องให้อุปกรณ์เคลื่อนที่และเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน หรือทำการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรง การพิมพ์จากระยะไกลต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเว็บของ HP สำหรับรายละเอียดวิธีการพิมพ์รวมถึงว่าจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันหรือไม่ โปรดดูที่ hp.com/go/mobileprinting

3. เปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบ AiO ส่วนใหญ่ที่มีราคาต่ำกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม 2015 ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่รายงานโดย IDC ในไตรมาสที่ 2 ปี 2015 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน้า (CPP) สำหรับวัสดุในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ซึ่งอ้างอิงตามข้อมูลจำเพาะที่มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความสามารถสูงสุดและวัสดุสิ้นเปลืองที่มีอายุการใช้งานยาวนานของผู้ผลิต CPP ใช้วัสดุหมึกพิมพ์ HP ความสามารถสูงยืนพื้นตามข้อมูลจำเพาะที่ได้เผยแพร่เกี่ยวกับตลับหมึกที่มีความจุสูงสุดจากผู้ผลิต ราคา CPP ตามท้องตลาดที่ประมาณการและผลลัพธ์เป็นจำนวนหน้าของตลับหมึกที่มีความสามารถสูง ผลลัพธ์ ISO ที่ได้จากการพิมพ์อย่างต่อเนื่องในโหมดเริ่มต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hp.com/go/learnaboutsupplies

4. พิมพ์งานได้มากขึ้นสููงสุด 2.5 เท่าต่อตลับหมึก HP XL เมื่อเทียบกับตลับหมึกมาตรฐานของ HP ในรุ่นเดียวกัน ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 24711 ในการกำหนดจำนวนหน้าของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท

* รางวัล BLI สำหรับความไว้วางใจนั้นยึดจากอุปกรณ์ที่ได้ทำการทดสอบนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2012 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2018