พาร์ทเนอร์ธุรกิจค้าปลีกและบริการของ HP

โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ระดับโลก

HP ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการส่งมอบสุดยอดโซลูชั่นที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคอเมริกา

HP ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการส่งมอบสุดยอดโซลูชั่นที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคยุโรป

HP ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการส่งมอบสุดยอดโซลูชั่นที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

โซลูชั่นพาร์ทเนอร์ในภูมิภาคเอเชีย

HP ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในการส่งมอบสุดยอดโซลูชั่นที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

กรณีศึกษาโซลูชั่นจัดการธุรกิจค้าปลีก HP Retail Solutions

เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

© Hewlett-Packard Development Company, L.P ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงเกี่ยวกับการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความรายละเอียดใดที่ปรากฏว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค ข้อผิดพลาดในแง่เนื้อหา หรือการตกหล่นใดๆ ในที่นี้

1. สนับสนุนโดย Intel

2. ชุดผลิตภัณฑ์ รวมถึงซอฟต์แวร์ค้าปลีกและบริการประมวลผลการชำระเงินมีวางจัดจำหน่ายในบางภูมิภาคเท่านั้น


HP ขอแนะนำ Windows 10 Pro


Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inโside, Xeon, Xeon Phi และ Xeon Inside เป็นเครื่องหมายการค้าของ Intel Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น