การอ้างอิงถึงความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการพิมพ์ การสแกน และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP Elite ของ HP

เว็บไซต์แห่งนี้ได้จัดเตรียมเอกสารสนับสนุนเพื่ออ้างอิงด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ HP

  • "มีเครื่องพิมพ์น้อยกว่า 2% ที่ปลอดภัย" ข้อความนี้ยึดตามข้อมูลตลาดสากลภายในของ HP โดยหารกับจำนวนสินค้า HP ที่จัดส่งไปเมื่อเดือนธันวาคม 2016 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ระดับใช้งานในองค์กรรวมถึง MFP ที่มีราคา $599 และสูงกว่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ (หรือสามารถอัปเกรดเพิ่มได้) ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่ประสานรวมเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจสอบถึง BIOS โดยที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูตัวเองได้ สำหรับรายการสินค้าที่ใช้ร่วมกันได้หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์ทางด้านขวา
  • "ระบบการพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก" หมายรวมถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ ข้อมูล และเอกสาร อ้างอิงจากรีวิวของ HP เมื่อปี 2019 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP ที่มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย ซึ่งรวมความสามารถในการตรวจจับและหยุดยั้งการโจมตีโดยอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ระหว่างรีบูตได้ ดูรายการเครื่องพิมพ์ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ลิงค์ทางด้านขวา
  • คำกล่าวอ้างว่าเป็น "คอมพิวเตอร์ที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลก" นี้ มีการอ้างอิงตามความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและเป็นเอกลักษณ์ของ HP โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยยอดขายต่อปีมากกว่า 1 ล้านเครื่อง สำหรับคอมพิวเตอร์ HP Elite พร้อมตัวประมวลผล Intel® Core® รุ่นที่ 7 และสูงกว่า กราฟิกแบบติดตั้งในตัวจาก Intel® และ Intel® WLAN ณ เดือนพฤศจิกายน 2016
  • "การสแกนที่ปลอดภัยที่สุดในโลก" อ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2017 เกี่ยวกับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP ที่นำเสนอคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย ซึ่งรวมความสามารถในการตรวจจับและหยุดยั้งการโจมตีโดยอัตโนมัติ แล้วยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ระหว่างการรีบูตได้

อ้างอิงจากไฟล์ pdf ทางด้านขวามือซึ่งมีการสรุปถึงการเรียกร้องและหาข้อพิสูจน์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์อย่างปลอดภัยจาก HP

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์จาก HP