บริการด้านการดูแลรักษาของ HP (HP Care Services)

ดำเนินธุรกิจของคุณอย่างราบรื่นต่อเนื่องตลอดเวลาในทั่วทุกมุมโลก

องค์กรของคุณขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และไม่มีใครปกป้องเทคโนโลยีนั้นได้ดีกว่า HP ฝ่ายสนับสนุนของ HP ให้ความคุ้มครองคุณทั้งในรูปแบบการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ บริการ ณ สถานที่ตั้ง การป้องกันความเสียหายจากอุบัติเหตุ การติดตามและการกู้คืน และอื่น ๆ อีกมากมาย ตลอดวันตลอดคืนในทั่วทุกมุมโลก

ติดต่อเรา

ผู้พิทักษ์ระดับโลกของคุณ

 

ระดับการให้บริการและเวลาตอบสนองของ HP Care Packs อาจแตกต่างกันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ โดยบริการจะเริ่มต้นขึ้น ณ วันที่ซื้อฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัด ดูรายละเอียดได้ที่ www.hp.com/go/cpc บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่มอบและระบุไว้กับลูกค้า ณ เวลาของการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจมีสิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า


บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่มอบและระบุไว้กับลูกค้า ณ เวลาของการสั่งซื้อ ลูกค้าอาจมีสิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า