ติดต่อเรา

บริการจัดเตรียมการใช้งานของ HP

ให้ผู้ใช้กลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโซลูชั่นการเตรียมการใช้งานครบจบในหนึ่งเดียว ซึ่งมีทั้งบริการจัดส่ง ติดตั้ง และโอนย้ายข้อมูล ซึ่งช่วยประหยัดได้ทั้งเวลาและต้นทุน แถมลดความเสี่ยงลงได้อีกด้วย

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ HP ตอนนี้เลย แล้วสัมผัสกับบริการจัดส่ง จัดเตรียม ติดตั้งและตั้งค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่กลายเป็นเรื่องกล้วย ๆ ในทันที

บริการด้านโลจิสติกส์1

ให้การจัดเตรียมเครื่องพีซีเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายขึ้น เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ซึ่งต้องขอบคุณตัวเลือกการจัดส่งที่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้จัดส่งที่ใด และเมื่อไร

 

ใบสรุปข้อมูลบริการด้านโลจิสติกส์

บริการติดตั้ง1

ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก HP ช่วยดำเนินการติดตั้งให้แก่คุณ โดยเลือกได้ว่าจะติดตั้งแบบมาตรฐานหรือแบบกำหนดเองก็ได้ ซึ่งทุกอย่างทำได้อย่างง่ายดาย และไม่ลำบากต้นทุนที่มีอีกด้วย

 

ใบสรุปข้อมูลบริการติดตั้ง

บริการการย้ายโอนข้อมูล1

ให้การย้ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย และประหยัดเวลายิ่งขึ้น

 

เอกสารข้อมูลบริการว่าด้วยการย้ายโอนข้อมูล

บริการดำเนินการจัดการประชุม1

นำระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์มาไว้ในห้องประชุมของคุณ และให้โซลูชั่นของ HP ช่วยกระชับพื้นที่การประชุมให้กับคุณ

 

เอกสารข้อมูลด้านบริการดำเนินการจัดการประชุม

ดูแหล่งข้อมูลทั้งหมด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ HP ได้ที่หน้าเพจแหล่งข้อมูลของเรา

เรียนรู้

คำสงวนสิทธิ์

 

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

1. ระดับการให้บริการและเวลาในการตอบกลับของ HP Care Pack อาจแตกต่างกันตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของคุณ การให้บริการจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ซื้อฮาร์ดแวร์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อจำกัด ดูรายละเอียดได้ที่ www.hp.com/go/cpc บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์ทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้