ติดต่อเรา

บริการบำรุงรักษาจาก HP

ด้วยบริการบำรุงรักษาจาก HP คุณจะได้รับการคุ้มครอง ปกป้อง และการสนับสนุนที่คุณจะมั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น และกำหนดคาดการณ์ค่าใช้จ่ายงาน IT ได้ดีขึ้น

บริการ HP Care Pack

ด้วยบริการ HP Care Pack คุณจะสามารถเลือกรับบริการคุ้มครองที่ยืดหยุ่นตามความต้องการได้ ในทุกที่ ทุกเวลา ด้วยบริการที่สะดวกสบายของเรา คุณจะอุ่นใจได้ในความคุ้มครองที่ครอบคลุมหมดทุกภาคส่วนที่คุณต้องการ

ดูเพิ่มเติม

บริการ HP Active Care

บริการ HP Active Care จะช่วยให้พีซีทำงานได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบความคุ้มครองให้แก่อุปกรณ์ให้ปลอดภัย นอกจากนี้ยังมาพร้อมบริการสนับสนุนและซ่อมบำรุง ที่ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ลดภาวะชะงักงันลง และขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

ดูเพิ่มเติม

บริการ HP Premier Care

HP Premier Care ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่พนักงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลา ซึ่งพร้อมสรรพทั้งบริการสนับสนุนและซ่อมบำรุงตามความต้องการ

ดาวน์โหลด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บริการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์ถึงสถานที่ทำการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการช่วยเหลือระยะไกลและการให้บริการถึงที่สำหรับ ฮาร์ดแวร์ของคุณที่รองรับบริการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ถึงสถานที่ทำการโดย HP

ดาวน์โหลด

การคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ

มาดูกันว่าคุณจะสามารถปกป้องอุปกรณ์จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและอุบัติการณ์ต่าง ๆ ทั้งหลายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายด้านกายภาพได้

ดาวน์โหลด

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้