ติดต่อเรา

บริการกู้คืนและต่ออายุการใช้งานของ HP

บริการกู้คืนและต่ออายุการใช้งานของ HP1 ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำการคืนสภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ใหม่ หรือรีไซเคิลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่หมดอายุแล้วได้อย่างปลอดภัย

ช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจและบุคลากรของคุณ
ด้วยบริการว่าด้วยอุปกรณ์ที่สิ้นอายุการใช้งานที่ปลอดภัยของเรา
และเตรียมความพร้อมเพื่อเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์รุ่นใหม่
ด้วยการรีไซเคิลที่ส่งเสริมความยั่งยืนเชิงนิเวศน์

บริการกู้คืนอุปกรณ์ (Device Recovery Service)

ให้การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์เป็นไปอย่างง่ายดาย ปลอดภัย ยั่งยืน และพร้อมคืนกำไรให้กับคุณ2.

 
ให้คุณปลดระวางอุปกรณ์ที่สิ้นอายุการใช้งานได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ไปกับบริการการลบล้างข้อมูลอันทรงประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งานของอุปกรณ์เพื่อผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยั่งยืนยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม

บริการ HP Deinstallation

ให้การแทนที่อุปกรณ์เก่า และเตรียมพร้อมติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

 

เตรียมต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ โดยให้ HP ช่วยปลดระวางอุปกรณ์เก่าของคุณได้ ก่อนเริ่มดำเนินการแทนที่ด้วยอุปกรณ์ชิ้นใหม่

บริการ HP Sanitization

ปกป้องข้อมูลลับ ก่อนเริ่มดำเนินการปลดระวางอุปกรณ์เก่าของคุณ

 

ให้คุณอุ่นใจได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัย เพียงให้ HP ช่วยลบล้างข้อมูลและสื่อที่บันทึกต่าง ๆ (ที่ไม่จำเป็น) ในอุปกรณ์เก่าของคุณได้อย่างปลอดภัยและเด็ดขาด โดยเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

บริการ HP Recycling

การรีไซเคิลอุปกรณ์เก่า ที่ตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

ให้การเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ไปพร้อม ๆ กับการปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยอุปกรณ์ที่สิ้นอายุการใช้งาน และสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านสังคมและบทบัญญัติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

บทสรุปย่อเกี่ยวกับโซลูชัน

มาดูกันว่า HP จะช่วยคุณกู้คืนและปรับเปลี่ยนวัตถประสงค์ใหม่ให้กับอุปกรณ์ที่สิ้นอายุอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

ดาวน์โหลด

เอกสารข้อมูล

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ ในด้านการกู้คืนและต่ออายุการใช้งานของเรา

ดาวน์โหลด

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 

1. บริการต่าง ๆ ที่ HP ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์ทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

2. ราคาตลาดที่ยุติธรรมจะได้รับการประเมินโดยอ้างอิงจากอายุและสภาพของอุปกรณ์ มูลค่าคงเหลือนั้น ไม่ได้มีในอุปกรณ์ทุกชิ้น หากอุปกรณ์ไม่มีมูลค่าที่สามารถชี้วัดได้ ก็จะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้