การจัดการเชิงรุกของ HP

บริการการจัดการเชิงรุกของ HP มอบข้อมูลเชิงรุกแบบหลาย OS และบริการที่จะช่วยบรรเทาภาระงานอันยากลำบากในการจัดการกับจุดปลายทางให้กับทรัพยากรด้าน IT ที่มีอยู่อย่างจำกัดได้

การจัดการอุปกรณ์ปลายทางในเชิงรุกผ่านระบบคลาวด์

ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้ด้วยการเฝ้าติดตามอุปกรณ์จากหลายแบรนด์และบริการจัดการจุดปลายทางที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญ

1

การจัดการด้วยข้อมูลเชิงลึก

ให้เราช่วยจัดการกับกลุ่มอุปกรณ์ที่รองรับหลาย OS จากนั้นระบุและบรรเทาปัญหาในเชิงรุกก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน2

2

แพลตฟอร์มการส่งมอบที่คุณไว้วางใจ

ผู้ให้บริการความเชี่ยวชาญสามารถดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์หลายแบรนด์และกำกับดูแลอุปกรณ์ปลายทางได้

3

ให้ความสำคัญต่อประสบการณ์ของพนักงาน

ให้ความสำคัญไปกับงานสำคัญหลัก ๆ ด้วยการลดภาระการจัดตั้งยโยบายการบริหาร, การอัพเดท OS และอัพเดทแอปพลิเคชัน

กำกับดูแลกับอุปกรณ์ปลายทางในเชิงรุก

บรรเทาปัญหาอย่างมั่นใจก่อนที่ปัญหานั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ HP TechPulse คือแพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ที่รูปแบบอัตโนมัติของเรามีการใช้ AI ในการส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรด้าน IT ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2

กำกับดูแลกับอุปกรณ์ปลายทางในเชิงรุก

บรรเทาปัญหาอย่างมั่นใจก่อนที่ปัญหานั้นจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ HP TechPulse คือแพลตฟอร์มระบบวิเคราะห์ที่รูปแบบอัตโนมัติของเรามีการใช้ AI ในการส่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน และการใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการใช้จ่ายและจัดสรรทรัพยากรด้าน IT ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด2

  • การวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

    แดชบอร์ดแสดงข้อมูลการวิเคราะห์ HP TechPulse แสดงสินค้าฮาร์ดแวร์ในคงคลังและเหตุการณ์ผิดปกติต่าง ๆ แสดงรายงานความสมบูรณ์ของระบบ และทำการแจ้งเตือนในเชิงรุกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ5

  • ระบุปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

    การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกระบุได้ว่าระบบที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการทำงานของดิสก์ แบตเตอรี่ หรือเกิดความล้มเหลวอันเนื่องมาจากความร้อนทั่วทั้งระบบ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

  • ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการบริการ

    รับบริการการสังเกตุการณ์และจัดการกับจุดปลายทางที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถบูรณาการเข้ากับระบบต่าง ๆ ได้ อาทิ ServiceNow และ Microsoft Intune3,4

ขยายขนาดทีมงานฝ่าย IT ของคุณด้วยผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญจาก HP

ให้เราทำงานให้คุณโดยให้ช่วยแบ่งเบาภาระงานเพียงเล็กน้อยหรือทีละมาก ๆ เลยก็ได้ คุณจะมีเวลาให้ความสำคัญไปกับงานที่สำคัญมากกว่าได้มากขึ้นโดยการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นลง

การจัดการด้านการกำหนดนโนบาย การอัปเดต OS และการอัปเดตแอปพลิเคชัน

ดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

ผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญสามารถเฝ้าดูการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยคุณระบุและจัดการกับเครื่องที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการเข้ารหัส ไฟร์วอล และการป้องกันไวรัสได้

หาเวลาทำงานให้กับวันของคุณได้มากขึ้น

บรรเทาภาระงานการจัดเตรียมแอปพลิเคชันตามแคตาล็อกที่เรียบเรียงไว้สำหรับการใช้งานให้กับอุปกรณ์ที่รองรับหลาย OS6

รับความช่วยเหลือในดำรงไว้ซึ่งนโยบายแอป

ผู้ให้การบริการผู้เชี่ยวชาญสามารถใช้นโยบายการจัดทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตและบัญชีแบล็คลิสต์เพื่อควบคุมการเปิดใช้งานแอปได้

แหล่งข้อมูล

บทสรุปย่อเกี่ยวกับโซลูชัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเชิงรุกของ HP ได้จาก

บทความแสดงภาพรวมที่มีความยาว 2 หน้านี้

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบที่มักมีผู้ถามบ่อยเกี่ยวกับบริการการจัดการเชิงรุก (Proactive Management)

วิดีโอสาธิต

รับชมวิดีโอนี้ เพื่อดูรายงานเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของอุปกรณ์

 

ดูทั้งหมด

กรณีศึกษา

Arup

วิดีโอสั้น ๆ ที่แสดงถึงการประสานงานกันระหว่าง Arup และ HP ในการจัดการกับกลุ่มอุปกรณ์และใช้ประโยชน์จาก HP TechPulse เพื่อหาข้อมูลในเชิงลึก

Marshreq Bank

กรณีศึกษาเรื่องนี้แสดงถึงวิธีการที่ Marsheq Bank ใช้บริการจัดการเชิงรุกของ HP เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธนาคารเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล

REDSALUD ประเทศชิลี

วิดีโอกรณีศึกษานี้สาธิตถึงวิธีการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีของ REDSALUD ด้วย AI และการดำเนินการติดตามอุปกรณ์ในเชิงรุกจาก HP

คำสงวนสิทธิ์

รูปภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ 

 

1. บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ์ทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า

 

2. HP ไม่ทำการติดตามหรือตรวจสอบรายละเอียดที่เป็นการระบุว่า URL ใดบ้างที่ผู้ใช้เข้าเยี่ยมชม การรายงานให้ความสำคัญไปที่การระบุหาภัยคุกคามและแหล่งที่มาใน HP TechPulse HP TechPulse ปฏิบัติตามระเบียบของ GDPR และมาตรฐาน ISO 27001

 

3. คุณต้องมีใบอนุญาตใช้งาน ServiceNow ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก และต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน HP DaaS จาก hpdaas.com และต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องสำหรับซอฟต์แวร์ ServiceNow ITSM ต้องมีใบอนุญาต Microsoft Intune ซึ่งมีจำหน่ายแยกต่างหาก

 

4. ServiceNow และ Microsoft Intune มีจำหน่ายแยกต่างหาก ดูความต้องการของระบบฉบับเต็มได้ที่www.hpdaas.com/requirements อุปกรณ์ iOS ไม่รวมอยู่ในแผนแบบ "มาตรฐาน"

 

5. การจัดการอุปกรณ์ปลายทางแบบรวมศูนย์ของ HP ให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญของ HP ในแผนบริการ HP DaaS ระดับ Enhanced หรือ Premium ผู้ให้บริการผู้เชี่ยวชาญดำเนินการส่งมอบบริการโดยใช้ VMware Workspace ONE ที่ขับเคลื่อนโดย AirWatch หรือลูกค้าที่ใช้ Microsoft Intune อาจให้ผู้เชี่ยวชาญของเราจัดการให้ได้โดยใช้สิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่แล้ว โปรดตรวจสอบความพร้อมใช้งานของทางเลือกในประเทศของคุณ

 

6. ดูความต้องการของระบบฉบับเต็มได้ที่http://www.hpdaas.com/requirements อุปกรณ์ iOS ไม่รวมอยู่ในแผนแบบ "มาตรฐาน"

 

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นได้มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันโดยชัดแจ้งซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว ห้ามมิให้ตีความเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม โดย HP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือความผิดพลาดในส่วนเนื้อหา หรือการตัดทอนใด ๆ ในที่นี้