บริการ HP RECOVER AND RENEW

เรากู้คืน ดัดแปลง หรือรีไซเคิลอุปกรณ์ที่สิ้นอายุการใช้งานของคุณอย่างปลอดภัย

ช่วยปกป้องข้อมูลธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้วยบริการรักษาความปลอดภัยที่ดูแลจนสิ้นสุดอายุการใช้งานของเรา และเตรียมพร้อมสำหรับการติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยการรีไซเคิลเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืน

1. ราคาตลาดที่ยุติธรรมจะได้รับการประเมินโดยอ้างอิงจากอายุและสภาพของอุปกรณ์ อุปกรณ์อาจไม่ได้มีมูลค่าคงเหลือทั้งหมด หากไม่มีมูลค่า อุปกรณ์จะถูกนำไปรีไซเคิลอย่างมีความรับผิดชอบ

2. บริการต่าง ๆ ของ HP อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการที่เกี่ยวข้องของ HP ที่ให้บริการหรือให้ไว้กับลูกค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับสิทธิทางกฎหมายเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการของ HP หรือการรับประกันสินค้า HP Limited Warranty ที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ HP ของคุณจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิทางกฎหมายที่พึงมีของลูกค้า