HP Secure Managed Print Service

รักษาความปลอดภัยให้กับบริการจัดการด้านงานพิมพ์

พลิกโฉมการรักษาความปลอดภัย

Explore the risks and advice on secure printing

1. ครอบคลุมความสามารถในการรักษาความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ ข้อมูล และเอกสาร โดยผู้ให้บริการจัดการด้านการพิมพ์ชั้นนำรายต่าง ๆ อิงจากข้อมูลรีวิวผลิตภัณฑ์ HP ในปี 2019 ว่าด้วยเรื่องข้อเสนอข้อตกลงระดับการบริการ บริการด้านความปลอดภัย ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการและการรักษาความปลอดภัย และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่รวมอยู่ในอุปกรณ์ของเครื่องพิมพ์ในระดับสเป็คเดียวกันของบริษัทคู่แข่ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: hp.com/go/MPSsecurityclaims หรือ hp.com/go/securemps

2. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TSIA STAR Award ได้ที่ http://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html