การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ทุกครั้ง
ถือเป็นการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัย

ป้องกันเครือข่ายของคุณจากภัยคุกคามที่วิวัฒนาการตัวเองไปเรื่อย ๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดของเรา1

การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ทุกครั้ง
ถือเป็นการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัย

ป้องกันเครือข่ายของคุณจากภัยคุกคามที่วิวัฒนาการตัวเองไปเรื่อย ๆ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ปลอดภัยที่สุดของเรา1

ไว้วางใจในผู้เชี่ยวชาญ

เก็บรักษาทรัพยากรของคุณด้วย HP Secure Managed Print Services HP สามารถดำเนินการวางแผน ปรับใช้งาน และรักษานโยบายความปลอดภัยแบบครอบคลุมให้กับกลุ่มอุปกรณ์ด้านการพิมพ์และรูปภาพของคุณได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยในกลุ่มเครื่องพิมพ์แบบจัดการด้วยตนเอง

รับการประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของคุณ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบการกำหนดค่าความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ของคุณโดยไม่เสียค่าบริการเป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงจากที่ปรึกษาด้านเทคนิค และรับรายงานถึงภาวะเสี่ยงด้วยการสุ่มตัวอย่างจากการตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์

รับการประเมินโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย