1. อ้างอิงตามความสามารถในการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมและเป็นเอกลักษณ์ของ HP โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยยอดขายต่อปีมากกว่า 1 ล้านเครื่อง สำหรับคอมพิวเตอร์ HP Elite พร้อมตัวประมวลผล Intel® Core® รุ่นที่ 7 และสูงกว่ากราฟิกแบบติดตั้งในตัวจาก Intel® และ Intel® WLAN ณ เดือนพฤศจิกายน 2016 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: hp.com/go/printersecurityclaims

2. คุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยแบบติดตั้งพร้อมมาภายในที่ล้ำสมัยที่สุดของ HP จะพร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ HP Enterprise และ HP Managed ที่ใช้เฟิร์มแวร์ HP FutureSmart 4.5 หรือสูงกว่า อ้างอิงจากรีวิวของ HP ที่ตีพิมพ์เมื่อปี 2019 เกี่ยวกับคุณลักษณะที่มีอยู่ในตัวของเครื่องพิมพ์ที่มีความสามารถในเชิงแข่งขันเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ในระดับเดียวกัน มีเพียง HP เท่านั้นที่ให้บริการคุณลักษณะด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อตรวจจับ หยุดยั้ง และกู้คืนข้อมูลจากการโจมตีโดยอัตโนมัติ ด้วยการรีบูทซ่อมแซมตัวเอง โดยทำงานสอดคล้องตามแนวทาง NIST SP 800-193 ด้านความยืดหยุ่นไซเบอร์ของตัวอุปกรณ์ สำหรับรายการผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ โปรดดูที่: www.hp.com/go/PrintersThatProtect สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่: hp.com/go/printersecurityclaims