สิทธิประโยชน์ของ HP เพื่อธุรกิจที่ดีกว่าแก่ระบบธุรกิจ SMB

แนวทางการประกอบธุรกิจย่อมแตกต่างกัน ทว่าส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างเครื่องมือ ทักษะ การสนับสนุน และองค์ความรู้ถือเป็นส่วนผสมที่สำคัญยิ่ง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม่เราจึงพัฒนา HP เพื่อธุรกิจที่ดีกว่าขึ้น เราประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณด้วยโซลูชันทางธุรกิจอัจฉริยะของเรา

พบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก บริหารสำนักงานที่ตั้งอยู่ในทำเลที่วุ่นวายเสมอ หรือบริหารแผนกขนาดใหญ่ ขอให้คุณได้วางใจในความปลอดภัย พึ่งพาได้ และความคุ้มค่าคุ้มราคาของพีซีและเครื่องพิมพ์ของ HP ที่พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

โปรแกรมเช่าซื้อ เช่าใช้รายเดือนสำหรับธุรกิจ SME

โปรแกรมเช่าซื้อ เช่าใช้รายเดือนของเอชพี มีประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดกลางหรือเล็กที่กำลังเริ่มต้นหรือเติบโตธุรกิจของคุณ

ติดต่อเรา

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เพื่อพูดคุยกับตัวแทนขายของ HP:

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การรับประกันผลิตภัณฑ์และบริการของ HP มีการระบุไว้ในคำชี้แจงว่าด้วยการรับประกันอย่างชัดเจนซึ่งแนบมากับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ห้ามตีความรายละเอียดใด ๆ ที่ปรากฏในเอกสารนี้ว่าเป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทางเทคนิคหรือจากข้อความ หรือการตัดทอนข้อความใด ๆ ในที่นี้

ภาพประกอบการโฆษณา สินค้าและสีอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ​

* เป็นไปตามตัวเลือกทางการเงินแบบ 36 เดือน