HP İnsan Kaynakları

 

 

1989 yılında kurulan HP Türkiye, yurt çapında üç ayrı ilde ofisleri ve yurdun dört bir yanında faaliyet gösteren yetkili servis merkezleri ile ürün ve hizmetlerini tüm Türkiye'ye iletiyor. 2007 yılı toplam cirosu 700 milyon doları aşan HP Türkiye, 300'ü aşkın çalışanı ve güçlü kanal altyapısı ile, ciro bazında kişi başına gelir olarak en yüksek verimliliğe; yazıcı ve tarayıcı pazarında ise en yüksek paya sahip bulunuyor

 

İK DEĞERLERİMİZ

Müşterilerimiz için varız: Müşterilerimizi her yaptığımız iş ve her aldığımız karar için ilk plana koyarak hareket ediyoruz. Kurum içi kültür ve yönetim proseslerimizi hep çalışanlarımızı müşterilerimize en fazla faydayı sağlama ve değer katma yönünde motive etmek ve yetkilendirmek yönünde inşa ediyoruz.

 

İlişkilerimizde güven ve saygı esastır: Hep birlikte heyecanla çalışabileceğimiz ve her birimizin değer katacagı bir iş ortamında çalışıyoruz. Gerekli araç ve destek sağlandığında en iyi işi çıkarmak istediğimiz ve çıkaracağımız inancına ve yaklaşımına sahibiz. İşe alırken birlikte olağanüstü başarılar sergileyebileceğimiz inançta ve yetenekte takım arkadaşlarını arıyoruz.

Her birimiz yüksek seviyede başarı ve katkı için çalışıyoruz. Başarı ve kişisel katkı HP'nin temelidir: Tüm hp çalışanları müşteri beklentilerini hep daha fazlasıyla karşılamak konusunda duyarlı ve odaklıdır. Bunun için sürekli bu yönde hep daha iyi sonuçlar elde edebileceğimiz, kendimizi aşacağımız daha iyi yöntemler ve çabalar peşindeyiz.

Sonuç odaklıyız ve hedeflerimizi hep birlikte takım oyunuyla aşıyoruz: Başarımızın anahtarı şirket içi takımlar ve organizasyonlarımız arasındaki verimli işbirliğidir. Müşterilerimizin, hissedarlarımızın ve iş ortaklarımızın beklentilerini karşılamak ve aşmak için tek bir takım olarak çalışırız.

Hızlı hareket ediyoruz: Rakiplerimizden daha hızlı hareket etmek, daha hızla pazara sunmak, müşteriye eriştirmek, gelire ve karlılığa dönüştürmek. Başarımız için hız önemlidir. Bunu verimlilik konusunda duyarlı, hızlı karar alabilen yetkin ve yetenekli çalışanlarımızla sağlıyoruz.

Anlamlı buluşlar peşindeyiz: İnsanlık için faydalı ve önemli buluşlar sağlayan bir teknoloji şirketiyiz. Sadece buluş yapmak için değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya ve aşmaya, onların en yararına yönelik buluşlar sağlamak için çalışıyoruz.

Açıklık ve dürüstlük vazgeçilmezlerimizdir: Tüm işlerimizde ve ilişkilerimizde açıklık, dürüstlük ve doğrudan iletişim asıldır. Bütün bunların bize güven, saygı ve bağlılık kazandıracağı bilinciyle hareket ederiz. Hepimiz en yüksek iş etik ve değerlerini doğrudan sahipleniriz.

 

İK UYGULAMALARIMIZ

Performans Yönetimi: Şirket bünyesinde tüm çalışanlar için etkin bireysel gelişim ve toplu öğrenme planları, iş ve performans değerlendirmeleri ve bu değerlendirmeler doğrultusunda ücret, sosyal haklar ve ödüllendirme uygulamalarını içeren ve sürekli gelişimi hedefleyen performans yönetimi sistemi uygulanmaktadır.

 

Gelişim Planlaması: Her yıl performans değerlendirme ve planlama sürecinin bir parçası olarak her çalışanın önümüzdeki bir yıllık dönem içinde gelişme sahaları yöneticisi ile birlikte belirlenmektedir. Gelişim planları yöneticiler tarafından İnsan Kaynakları birimi ile paylaşılır ve buna bağlı olarak çalışanın yıllık eğitim planı oluşturulur.

Şirket İçi Yetenek Yönetimi: HP'nin global Yetenek Yönetimi programı kapsamında performansı ve potansiyeli yüksek olan çalışanların yetenek ve potansiyelleri özel olarak değerlendirilmekte ve özel gelişim ve liderlik programları ile desteklenmektedir.

Sağlanan Sosyal Olanaklar: Tüm şirket çalışanlarını ve aile bireylerini kapsayan özel sağlık sigortası, özel göz ve diş sağlığı yardımları, tüm çalışanları kapsayan özel hayat sigortası, bireysel emeklilik grup poliçeleri, check-up ve fitness desteği, yemek kuponları ve ulaşım servis olanakları vardır.

Sosyal Etkinlikler: Tüm şirket çalışanlarının ve aile bireylerinin oluşturduğu "HPClub", şirket çalışanları ve aileleri arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşma sağlamakta ve çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemektedir.

İzin Politikası: 1-5 sene için 18 gün, 5-15 sene için 21 gün, 15 yıldan sonra ise 27 gün şeklinde uygulanmaktadır.

Kalite Güvence Sistemi: Şirket faaliyetleri ve organizasyonunun tümü için IS09001 kalite güvence sistemi uygulanmaktadır. Kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri, her bir bölümden temsilcilerin yer aldığı Kalite Liderlik Takımı tarafından yürütülmektedir.

 

HP Kariyer Günleri Sunumu

 

HP Kariyer Günleri sunumunu indirmek için tıklayınız. ›

 

Dosya boyutu yaklaşık 30MB olduğu için sunumu bilgisayarınıza yüklemeniz zaman alabilir. Yükleme süreniz bağlantı hızınıza göre değişecektir.

 

İnsan Kaynaklarımızdan Makaleler

İnsan Kaynakları Yönetimi ›
İnsan Kaynakları ›

HIZLI ERIŞIM