HP 3D baskı malzemeleri

HP 3D Malzeme Sertifika Programı’na katılmak, malzeme inovasyon iş ortaklarının 3D baskı malzemelerini daha geniş bir uygulama grubunu kapsayacak şekilde genişletmesine olanak sağlayarak performans iyileştirmelerini ve belirli sektör ihtiyaçlarını karşılayan parça özellikleri için yeni olasılıkları destekler ve böylece yeni uygulamaları mümkün kılar.

HP, iş ortaklarını belirli müşteri/uygulama ihtiyaçlarında, daha kapsamlı pazar mevcudiyeti ve özel müşteri ihtiyaçları için yenilik yapmaya davet ediyor. HP ile ilişkiye girmek isteyen malzeme iş ortakları şunları yapmaya davet edilmektedir:

  1. 1. Bize ulaşın formunu doldurun.
  2. 2. “Bize ulaşın” formu gönderildikten sonra, ilgilenen iş ortağı, şirket içinde “Malzeme PQD’si ” olarak bilinen ve iş ortağı ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir Anket Formu alır.
  3. 3. Malzeme ekibi Formu alır, olası işbirliği alanlarını değerlendirir ve sonraki adımları netleştirmek için her zaman potansiyel iş ortağıyla iletişime geçer.

MDK, malzemelerini sertifikalandırmak isteyen şirketlerin 3D toz yayılabilirliği ve HP Multi Jet Fusion 3D yazıcılarla uyumluluğu, malzemeleri HP’ye test için göndermeden önce hızla test etmelerini sağlar. DSM ve Dow Chemical gibi pazar liderleri, HP’nin sektörün ilk MDK’sıyla aktif şekilde ilişkiye giren 50’den fazla şirket arasındadır.

Vision System Aksesuarı, MDK ile birlikte çalışarak geliştirilmekte olan yeni malzemelerin test edilmesini kolaylaştırır. Malzeme tedarikçilerinin yeni malzeme özelliklerini test kupon analizini otomatikleştirerek kolayca değerlendirmesini ve niteliklendirmesini sağlar.

“HP, prototip oluşturmadan üretime kadar 3D baskı alanına öncülük ediyor ve SIGMADESIGN bu yolculukta üretim sürecinin her adımının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Başarılı üretimin temelinde malzemeler yatar ve HP’nin açık platformuyla voksel düzeyinde kontrol becerisinin bir araya gelmesi trilyonlar değerindeki bu pazarın dijital dönüşümünü hızlandıracak.

Büyük olsun küçük olsun birçok şirket, kendi 3D baskı vizyonlarını istedikleri kadar çabuk veya kapsamlı şekilde yürütmek için şirket içinde olanaklara sahip değildir. HP Multi Jet Fusion teknolojisini kullanarak hemen yenilik yapmaya hazır olan kuruluşlar için MDK gibi dünya çapında temel araçlar ve derinlemesine tasarım uzmanlığı sunmaktan gurur duyuyoruz.”

Bill Huseby, başkan ve CEO, SIGMADESIGN

Bu 325 metrekarelik tesis, 3D iş ortaklarına malzeme inovasyonu başlatmak ve hızlandırmak ile yeni uygulamalar geliştirmek için çeşitli ekipmanlar ve şirket içi uzmanlık sunmaktadır. Bu tesis, 3D baskı teknolojilerinin evrimi ve benimsemesini hızlandırmak için kritik önem taşımaktadır.

“Dünyanın önde gelen malzeme şirketlerini bir araya getirerek onlara harekete geçmeleri ve yenilik yapmaları için güç veriyoruz.”

Dr. Tim Weber, Açık Uygulamalar ve Malzemeler Laboratuvarı Başkanı

1. Önerilen ambalaj yoğunluklarının kullanılmasına dayanmaktadır, fazla tozun yeniden kullanılabilir olmasını sağlar. Litre, gerçek malzeme hacmine değil, malzeme kabı boyutuna atıfta bulunur. Malzemeler kilogram cinsinden ölçülmüştür.

2. Önerilen ambalaj yoğunluklarının kullanılmasına dayanmaktadır ve seçici lazer sinterleme (SLS) teknolojisinin kullanımıyla karşılaştırılmıştır, mekanik performanstan ödün vermeden mükemmel yeniden kullanılabilirlik sunar. ASTM D638, ASTM D256, ASTM D790 ve ASTM D648'e göre ve boyutsal doğruluk için 3D tarayıcı kullanılarak test edilmiştir. Test işlemi, istatistiksel süreç denetimleri kullanılarak izlenmiştir.

3. Dahili testlere ve Nisan 2016 itibarıyla pazardaki çözümlere yönelik halka açık verilere dayanmaktadır. Maliyet analizi şunlara dayanmaktadır: standart çözüm yapılandırması fiyatı, sarf malzemelerinin fiyatı ve üretici tarafından önerilen bakım maliyetleri. Ortak maliyet kriteri: HP 3D Yeniden Kullanılabilir PA 12 malzemesinin kullanılması ve üretici tarafından önerilen toz yeniden kullanılabilirlik oranı. HP Jet Fusion 3D 4200 Baskı Çözümü parça başına ortalama baskı maliyeti, 100.000 USD ile 300.000 USD arasında olan karşılaştırılabilir eriyik yığma modelleme (FDM) ve seçici lazer sinterleme (SLS) yazıcı çözümlerinin ortalama maliyetinin yarısı kadardır. Maliyet kriteri: %10 ambalaj yoğunluğuna sahip 30 cm³'lük parçalardan günde 1 yapı haznesi/1 yıl boyunca haftada 5 gün baskı. HP Jet Fusion 3D 4210 Baskı Çözümünün parça başına ortalama baskı maliyeti, fiyatı 100.000 USD ile 300.000 USD arasında olan karşılaştırılabilir FDM ve SLS yazıcı çözümlerinin tek başına değil ortalama maliyetinden %65 daha azdır ve fiyatı 300.000 USD ile 450.000 USD arasında olan karşılaştırılabilir SLS yazıcı çözümlerinin ortalama maliyetinden %50 daha düşüktür. Maliyet kriteri: hızlı baskı modunda %10 ambalaj yoğunluğuna sahip 30 cm³'lük parçalardan günde 1,4 tam yapı haznesi/1 yıl boyunca haftada 5 gün baskı.

4. HP dahili testine dayanmaktadır, Haziran 2017, HP 3D600 Birleştirme ve Detaylandırma Malzemeleri ve HP 3D Yeniden Kullanılabilir PA 12 tozu USP Sınıf I-VI ve US FDA’nın Deriye Temas Eden Aygıtlara yönelik yönergelerini karşılamaktadır. Tahriş, akut sistemik toksisite ve implantasyon dahil USP Sınıf I-VI uyarınca test edilmiştir; ISO 10993-5 uyarınca sitotoksisite, Medikal aygıtların biyolojik değerlendirmesi – bölüm 5: In vitro sitotoksisite için testler; ve ISO 10993-10 uyarınca sitotoksisite, Medikal aygıtların biyolojik değerlendirmesi – bölüm 10: Tahriş ve cilt sensitizasyonu için testler. Birleştirme ve detaylandırma malzemeleri ve tozunun kullanımının amaçlanan uygulamalar için güvenli ve teknik olarak uygun olduğunu belirlemek müşterinin sorumluluğudur ve müşterinin nihai ürünü için geçerli olan ilgili düzenleme gereksinimleriyle (FDA gereksinimleri dahil) tutarlıdır. Daha fazla bilgi için bkz. hp.com/go/biocompatibilitycertificate/PA12PDF

5. HP 3D yazıcı çözümlerinin satışı, yalnızca yazılı bir satış sözleşmesinde belirtilen şartlar ve hükümler tarafından yönetilmektedir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, söz konusu ürün ve hizmetler için açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti verilmesi ya da bağlayıcı ek şartlar ve hükümler olarak yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz ve bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP Jet Fusion 3D için Sertifikalı Malzemeler, HP tarafından tasarlanmamış, üretilmemiş ya da yasal gereksinimlerle uyumluluk için test edilmemiştir ve alıcılar, Vestosint 3D Z2773’ün gıdalarla doğrudan veya dolaylı temas gibi konular dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi amaçlarına uygun olup olmadığı konusunda kendi kararlarını vermekle sorumludur.

6. Test sonuçları ASTM D638, örnek türü V kapsamında elde edilmiştir.

7. Aşağıdaki teknik bilgiler ortalamaların ve tipik değerlerin temsili olarak düşünülmeli ve belirtim amaçlarıyla kullanılmamalıdır. Bu değerler ile FW TATDAG_15_18_11.69 daha dengeli bir baskı moduna atıfta bulunmaktadır.

8. Elde edilen aşağıdaki teknik bilgiler değişebilir ve test tarihinde ortalamaların ve tipik değerlerin temsili olarak düşünülmeli ve belirtim amaçlarıyla kullanılmamalıdır. Bu değerler ile FW TATDAG_15_18_11.69 daha dengeli bir baskı moduna atıfta bulunmaktadır.

9. Dahili testlere ve simülasyonlara göre HP Jet Fusion 3D'nin ortalama baskı süresi Nisan 2016 itibarıyla piyasada fiyatı 100.000 USD ile 300.000 USD arasında olan karşılaştırılabilir eriyik yığma modelleme (FDM) ve seçici lazer sinterleme (SLS) yazıcı çözümlerinin ortalama baskı süresinden 10 kata kadar daha yüksektir. HP Jet Fusion 4210/4200 Baskı Çözümleri için test değişkenleri: Parça adedi: HP Jet Fusion 3D ile %20 ambalaj yoğunluğunda üretilen 1 yapı haznesi dolusu parçaya karşılık yukarıda belirtilen rakip cihazlar tarafından üretilen aynı sayıda parça; Parça boyutu: 30 cm³; Katman kalınlığı: 0,08 mm/0,003 inç.